Współczesne systemy polityczne

Podziel się

Zajęcia z przedmiotu „Współczesne systemy polityczne” umożliwiają studentom ukształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy i oceny wybranych problemów w zakresie współczesnych systemów politycznych. Studenci zapoznają się z podstawami współczesnych systemów politycznych (demokratyczne i niedemokratyczne — totalitarne i autokratyczne), ich funkcjonowaniem we współczesnym zglobalizowanym świecie, uwarunkowaniami geopolitycznymi oraz myśleniem, stojącymi za mechanizmami wyboru i realizacji polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Zadania są dobrane pod względem formy i treści, tak aby uwzględnić aktualny stan wiedzy w zakresie współczesnych systemów politycznych.

Na zajęciach z przedmiotu „Współczesne systemy polityczne” studenci poznają m.in. teorie dotyczące funkcjonowania systemu politycznego, zależności zachodzące między strukturami i organizacjami politycznymi, zmienności struktur polityczno-wojskowych oraz instytucji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wiedza zdobyta w ramach zajęć może być wykorzystana do analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk charakteryzujących polityczno-wojskowe, narodowe i międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa. Studenci uzyskują kompetencje o charakterze społeczno-politycznym, przydatne w organach administracji państwowej, służbach państwowych itp.

 

Zajęcia z przedmiotu „Współczesne systemy polityczne” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi prof. WWSB dr hab. Bogdan Panek.


Podziel się