Przejdź do treści

Dział koordynacji projektów

Rekrutacja trwa!

Dział Koordynacji Projektów Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu zajmuje się inicjowaniem, koordynowaniem i kontrolą przebiegu procesu rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki dydaktyczno-naukowej. Dział ten został utworzony w celu organizowania i pozyskiwania środków finansowych na rozwój i ulepszanie funkcjonowania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Funkcjonowanie działu opiera się głównie na wsparciu władz uczelni w zakresie pozyskiwania grantów służących realizacji strategii rozwoju uczelni, ale także na popularyzowaniu wśród dydaktyków, współpracowników, pracowników administracyjnych i studentów informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z działalnością statutową.

Pani patrzy na ekran monitora

Kontakt dla osób zainteresowanych współpracą z DKP
Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu:

projekty@wwsb.edu.pl