Przejdź do treści

Cyberbezpieczeństwo

studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Studia licencjanckie cyberbezpieczeństwo to przyszłościowy kierunek, umożliwiający zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych oraz bogatej wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa w IT, cybersecurity, ochrony technologii informatycznych oraz sieci IT, zapobiegania cyberatakom czy kryptografii. Studenci uzyskają wszechstronne kwalifikacje do pracy jako specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa w firmach, korporacjach, służbach bezpieczeństwa, instytucjach, jednostkach państwowych.

Opis specjalności

Opis specjalności

Studia z cyberbezpieczeństwa w Warszawie oferowane przez naszą uczelnię zapewniają możliwość zyskania kompleksowego przygotowania do pracy w branżach związanych z cybersecurity. Absolwent będzie potrafił chronić urządzenia elektroniczne przed atakami, zagwarantować bezpieczeństwo systemom informatycznym oraz niwelować skutki ataków hakerów. Zdobyte kompetencje można następnie rozwijać na studiach magisterskich z cyberbezpieczeństwa i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy.

Kierunek cyberbezpieczeństwo przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach w branży IT. Na zajęciach słuchacze dowiedzą się, jakie sposoby ochrony urządzeń, systemów i aplikacji są najskuteczniejsze i jak opracować efektywną strategię zapewnienia bezpieczeństwa. Poznają także przepisy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa, nauczą się zarządzać procesami ochrony oraz analizować wdrożone wcześniej zabezpieczenia. Pod okiem doświadczonej kadry nauczycielskiej studenci zarówno kierunków stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych z cyberbezpieczeństwa otrzymają wszystkie niezbędne umiejętności i kwalifikacje.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Zarządzanie: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Bezpieczeństwo Narodowe: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Logistyka: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł
3 250 zł
399 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

szczesliwi studenci patrzą w kamerę