Przejdź do treści

Wirtualna uczelnia

Wirtualna Uczelnia Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest narzędziem wspomagającym proces edukacji naszych studentów oraz komunikację pomiędzy uczelnią a studentami oraz wykładowcami, umożliwiającym jednocześnie maksymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii w trakcie studiów. Wirtualna Uczelnia jako spersonalizowana platforma dedykowana wyłącznie studentom WWSB jest w pełni zintegrowana z bazą danych Uczelni oraz wszelkimi obszarami związanymi z tokiem studiów.

E-dziekanat

Wirtualne laboratoria

Wirtualne zasoby wiedzy