Przejdź do treści

Kontakt

Rekrutacja trwa!

Gdzie jesteśmy:

Nasz adres:

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Rekrutacja na studia w języku polskim:

V piętro

tel. kom.: +48 690 890 760

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00

Rekrutacja międzynarodowa:

Kacper Cheda – dyrektor Działu Rekrutacji międzynarodowej

V piętro

e-mail: admissions@wwsb.edu.pl

tel. kom.: +48 690 910 150, 730 556 366.

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00

Kandydacie na studia w WWSB, to w Rekrutacji uzyskasz informacje o prowadzonych kierunkach studiów, o opłatach, promocjach. U nas też złożysz dokumenty rekrutacyjne i otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia w WWSB.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia

Dziekanat:

Natalia Łuszczyk – kierownik Dziekanatu

To w Dziekanacie załatwisz większość spraw dotyczących toku studiów. To tutaj odbierzesz legitymację studencką, kartę osiągnięć studenta, uzyskasz informacje dotyczące planu zajęć na poszczególnych kierunkach, terminy egzaminów, godziny konsultacji wykładowców, odbierzesz dziennik praktyk, otrzymasz wzory podań do Rektora, Kanclerza, Dziekana.

Studencie WWSB – jeśli potrzebujesz zaświadczenia, zgłoś w Dziekanacie odpowiednio wcześniej, takich dokumentów nie wystawiamy od ręki.

Godziny pracy dziekanatu:

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 13.00-17.00
środa 08.15-12.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 09.00-13.00
sobota (dni zjazdowe) 08.30-14.30

Dyżur Dziekana: czwartki w godzinach 13.00-15.00.

Rektorat:

Małgorzata Pytel – dyrektor Biura Rektora i administracji

V piętro

tel. kom.: 512 575 932

e-mail: rektorat@wwsb.edu.pl

Rektorat prowadzi obsługę biurową Rektora (wszystkie sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw finansowych i spraw studenckich).

Kwestura:

Ewa Zacharska – prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
Urszula Łasiewicka – kierownik kwestury

Parter

telefon: 579 079 215

e-mail: kwestura@wwsb.edu.pl

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 13.00-17.00
środa 08.15-12.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 09.00-13.00
sobota NIECZYNNE

Tu załatwisz wszystkie sprawy związane z finansami, opłacisz wpisowe, zapłacisz za studia, uzyskasz informacje o zaległych opłatach. Kwestura załatwia też sprawy kadrowo-płacowe pracowników uczelni.

pracownicy korporacji

Marketing:

V piętro

tel. kom.: 512 575 932, 690 890 760

e-mail: marketing@wwsb.edu.pl

Biuro karier, Biuro ds. osób z niepełnosprawnością:

parter

tel. kom.: 572 217 384

e-mail: bon@wwsb.edu.pl