+48 690 890 760
  • Polski
  • English
  • Русский

Opłaty za studia

Rekrutacja trwa

Opłaty w roku akademickim 2020/2021

Studia licencjackie

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 750 zł / 690 euro 495 zł / 130 euro

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł / 125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia magisterskie

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 750 zł / 690 euro 495 zł / 130 euro

Do opłaty czesnego w semestrach: I – IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł / 125 euro.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia MBA

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
9 800 zł 5 300 zł

Dodatkowy certyfikowany moduł tematyczny – 4 900 zł

Czesne za studia słuchacz powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsb.edu.pl

Studia podyplomowe

Cyberbezpieczeństwo

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
4 700 zł 2 400 zł

Zarządzanie nieruchomościami

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
3 600 zł 1 900 zł

Roczne kursy językowe

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
Jednorazowa opłata roczna za kurs języka polskiego Jednorazowa opłata roczna za kurs języka angielskiego
2400 euro 2400 euro

Dla studentów zagranicznych przyjętych na pierwszy rok studiów oferujemy bezpłatny dwumiesięczny kurs języka polskiego ułatwiający studentom adaptację w nowym środowisku.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!