Skip to content
+48 690 890 760
  • Polski
  • English
  • Русский

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

Studia licencjackie

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE / BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 750 zł 1 750 zł* 495 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 750 zł 2 350 zł* 495 zł 399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia magisterskie

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 800 zł 2 500 zł* 490 zł 429 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 750 zł 2 350 zł* 495 zł 399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia MBA

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
9 800 zł 5 300 zł

Dodatkowy certyfikowany moduł tematyczny – 4 900 zł

Czesne za studia słuchacz powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsb.edu.pl

Studia podyplomowe

Cyberbezpieczeństwo

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
4 700 zł 2 400 zł

Zarządzanie nieruchomościami

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
3 600 zł 1 900 zł

Roczne kursy językowe

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
Jednorazowa opłata roczna za kurs języka polskiego Jednorazowa opłata roczna za kurs języka angielskiego
2400 euro 2400 euro

Dla studentów zagranicznych przyjętych na pierwszy rok studiów oferujemy bezpłatny dwumiesięczny kurs języka polskiego ułatwiający studentom adaptację w nowym środowisku.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!