Opłaty za studia

Rekrutacja trwa

Opłaty w roku akademickim 2019/2020

Studia licencjackie

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestropłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.500 zł / 630 euro450 zł / 120 euro

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł / 125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Nest Bank S.A.
76 2530 0008 2004 1019 7917 0003
Kod SWIFT: NESBPLPW

Studia MBA

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
8.900 zł 4.800 zł

Czesne za studia słuchacz powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Słuchacze zainteresowani otrzymaniem FAKTURY proszeni są o kontakt z kwesturą: kwestura@wwsb.edu.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!