Przejdź do treści

Biblioteka

Rekrutacja trwa!

Biblioteka w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu znajduje się na parterze Uczelni. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Pracuje również we wszystkie weekendy zjazdowe – w soboty w godzinach 9.00 – 14.00, co zapewnia dostęp do bogatych zbiorów polsko i anglojęzycznych. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do cyfrowych zbiorów bibliotecznych oraz czytelnia umożliwiająca korzystanie z zasobów bibliograficznych i czasopism na miejscu.

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku
Logo IBUK libra

Platforma udostępnia publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN oraz kilkuset innych Wydawców. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy ponad kilkadziesiąt tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem

Logo ACADEMICA

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do 3 416 692 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

ICM – Wirtualna Bibliteka Nauki
wbn.icm.edu.pl

Logo ICM

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera jest obecnie dostępnych testowo. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami analitycznymi InCites i SciVal. Obok licencji krajowych w ramach WBN dofinansowywane są licencje konsorcyjne na dostęp do miedzynarodowych kolekcji czasopism ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW, NPG, OUP i T&F; chemicznych baz danych Reaxys i CAS SciFinder; ekonomicznych baz danych EMIS, Passport i OECD oraz platform JSTOR, Knovel i Proquest agregujących czasopisma lub książki naukowe pochodzącące od różnych wydawców.

Logo EBSCO

Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

EBSCOhost BAZY PEŁNOTEKSTOWE:

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera ponad 9 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie. Ponadto Academic Search Ultimate zawiera kolekcję około 77 000 materiałów video Associated Press. Umieszczona na liście rezultatów karuzela z filmami video w prosty sposób umożliwia dostęp do filmu powiązanego z terminem wyszukiwania. Najstarsze filmy pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku do czasów obecnych. Co miesiąc dodawane są nowe materiały. Tematyka filmów obejmuje zarejestrowane na taśmie filmowej bieżące i historyczne wydarzenia, sławnych ludzi (polityków, aktorów, sportowców), sztukę, muzykę, naukę i technologię. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Blisko 3,500 czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty 2 ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-ultimate

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 70 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/regional-business-news

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera ponad 320 czasopism pełnotekstowych, w tym około 250 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 840 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-source-nursingacademic-edition3

Health Source: Consumer Edition – zawiera pełne teksty około 190 czasopism, monografii i broszur oraz ponad 18 800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/us-high-schools/health-source-consumer-edition

AHFS Consumer Medication Information zawiera 2 200 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists. Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera około 1600 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 440 pełnotekstowych monografii i publikacji encyklopedycznych, 55 000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,8 miliona zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News. Wraz z Master File Premier do Pakietu Podstawowego dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/public/masterfile-premier

Newspaper Source – baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości 4 nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/public/newspaper-source

EBSCOhost BAZY BIBLIOGRAFICZNE:

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera około 5,7 miliona opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/agricola

MEDLINE – to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5 200 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/medline5

ERIC (Education Resources Information Center) – to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do 750 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/eric

GreenFILE – zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 980 000 rekordów, jak również pełny tekst ponad 14 000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/greenfile

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera indeksy i abstrakty 610 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.6 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/greenfile

Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z ponad 230 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebscohost.com/us-elementary-schools/teacher-reference-center

European Views of Americas (1493-1750) – European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku. biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/european-views-of-the-america

Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do interesujących ich źródeł informacji, katalogów innych bibliotek, baz danych zlokalizowanych na lokalnych i zewnętrznych serwerach oraz zasobów informacyjnych Internetu,
a są to między innymi:

ZBIORY POLSKIE

Wolne Lektury

wolnelektury.pl

Biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska; oferująca lektury szkolne i inne książki. Lektury są uzupełnione o komentarze i – dla wygody użytkownika – udostępniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp3 – do odsłuchania).

Federacja Bibliotek Cyfrowych

fbc.pionier.net.pl

Korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki, przeszukujemy zasoby polskich bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie archiwa, muzea i ośrodki badawcze.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

polona.pl

Biblioteka cyfrowa oferująca zdigitalizowane teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.

Otwórz Książkę

otworzksiazke.pl

Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych – przede wszystkim tych, do których dostęp jest utrudniony, np. przez brak dostępności na rynku w formie drukowanej.

Polskie książki w Feedbooks.com

feedbooks.com

Lista darmowych polskich e-booków dostępnych w Feedbooks.com; w serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek.

Recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.

Open AGH e-zasoby

open.agh.edu.pl

Kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.

Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach

openstax.pl

Darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej

oze.pwr.edu.pl

Wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej

esezam.okno.pw.edu.pl

e-materiały akademickie.

Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej

port.edu.p.lodz.pl

Zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z internetu.

Wszechnica.org

wszechnica.org.pl

Ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.

Biblioteka Otwartej Nauki

bon.edu.pl/katalog/lektury

Polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Otwarte Zasoby

otwartezasoby.pl

Katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

pbc.gda.pl

Domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.

ZBIORY ZAGRANICZNE

Jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych. Wśród zasobów można znaleźć między innymi pamiętniki, czasopisma, listy i książki z całej Europy.

Project Gutenberg

gutenberg.org

Pierwszy w Internecie zbiór darmowych, pełnych e-booków. Znajdują się tu książki nieobjęte prawami autorskimi, a także materiały, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

Google Books

books.google.com/books

Projekt firmy Google, skupiający się na gromadzeniu książek i czasopism w formie cyfrowej. Na stronie znajduje się wygodny czytnik, umożliwiający przeglądanie książek w przeglądarce. Niektóre materiały dostępne są do ściągnięcia w formie pliku PDF.

Open Library

openlibrary.org

Internetowy katalog książek oraz e-książek. Strona zawiera informacje o ich lokalizacji w bibliotekach (głównie amerykańskich), a oprócz tego umożliwia przeglądanie, pobieranie i czytanie e-¬booków.

Directory of Open Access Books

doabooks.org

Przewodnik po otwartych książkach DOAB, gromadzący opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!