Przejdź do treści

O uczelni

Rekrutacja trwa!

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu to niepubliczna uczelnia, działająca na rynku edukacyjnym już szereg lat.

Powstała w 2001 r. jako Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, w której to formie organizacyjnej funkcjonowała do 30 września 2017 r.
Od 1 października 2017 r. Uczelnia przeniosła siedzibę do Warszawy zmieniając nazwę na Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie. Struktura organizacyjna Uczelni jest wydziałowa, w której są trzy wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Logistyki oraz Wydział Bezpieczeństwa. Uczelnia prowadzi następujące kierunki studiów: „zarządzanie” i „bezpieczeństwo narodowe” na poziomie studiów I i II stopnia oraz kierunek „logistyka” na poziomie studiów I stopnia. Wszystkie kierunki prowadzone są w ścieżce obcojęzycznej – języku angielskim i w ścieżce w języku polskim.

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie posiada tytuł „Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości”, który jest mianem innowacyjnej uczelni, nastawionej na rozwój studentów w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

 

 

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W dzisiejszych czasach istotna jest wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – dlatego też w WWSB wciąż dostosowuje się ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku, dbając jednocześnie o komfort pracy i nauki.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!