Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa

Rekrutacja trwa!

Współpraca międzynarodowa Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu realizowana jest w oparciu o umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz instytucjami, organizacjami, a także przedsiębiorstwami, działającymi w wymiarze międzynarodowym, a nawet globalnym. Szczególne znaczenie dla WWSB ma aktywność w obszarze edukacji europejskiej prowadzonej w porozumieniu z Parlamentem Europejskim, współpraca ta owocuje wyjazdami naszych studentów na seminaria odbywające się siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wyrazem szczególnego zaangażowania uczelni w proces umiędzynarodowienia procesu kształcenia są wykłady organizowane dla studentów realizowane przez kadrę naukową z zagranicznych ośrodków.

W styczniu 2022 r. Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

 

szczesliwi studenci patrzą w kamerę

Kontakt dla osób zainteresowanych wymianą międzynarodową i uczestnictwem w programie Erasmus+:

wymiana@wwsb.edu.pl