Przejdź do treści

Cyberbezpieczeństwo

studia podyplomowe

Rekrutacja trwa!

Studia cyberbezpieczeństwo to kierunek, który pozwala zdobyć przydatne umiejętności oraz kwalifikacje do prac w jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach komercyjnych. Osoby zarządzające zasobami informacyjnymi przetwarzanymi i gromadzonymi w systemach cyfrowych powinny mieć gruntowną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną, aby jak najlepiej pełnić swoje funkcje.

Dlatego nasza uczelnia, wspólnie z zewnętrznymi ekspertami, zaprojektowała studia podyplomowe, przygotowujące specjalistów, posiadających szerokie spektrum wiedzy o aktualnych problemach w cyberprzestrzeni, do pracy w branżach związanych z cybersecurity. Dbamy o to, aby studenci wszystkich kierunków, od cyberbezpieczeństwa, po zarządzanie nieruchomościami zdobyli wszystkie wymagane umiejętności, które umożliwią im rozwój kariery.

Studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo oferują zwiększanie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa m.in. w obszarach takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, planowanie i procedury bezpieczeństwa, prawo, audyty cyberbezpieczeństwa, cyberwywiad, zabezpieczenie kryptograficzne oraz socjologia zagrożeń w cyberprzestrzeni. Program studiów wspiera liderów branży przygotowanych do stawienia czoła globalnym, technicznym, społecznym i politycznym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Adresaci studiów:

absolwenci studiów wyższych zajmujący się lub planujący pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności,

pracownicy jednostek administracji publicznej i sektora prywatnego.

Przykładowe przedmioty prowadzone w formie wykładów i laboratoriów:

– Techniczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem;
– Kryptografia;
– Inżynieria bezpieczeństwa;
– Zabezpieczanie sieci IT przed cyberatakami;
– Współczesne zagrożenia związane z wykorzystaniem sieci IT-analiza;
– Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy;
– Cyberwywiad oraz cyberprzestępczość;
– Podstawy prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
– Urządzenia samouczące a sztuczna inteligencja (AI);
– Bezpieczeństwo w komunikacji społecznej w cyberprzestrzeni;
– Zarządzanie kryzysowe w firmach – studia przypadku (sabotaż, korupcja, szpiegostwo, wrogie przejęcie itp.)

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów przez renomowanych naukowców, ekspertów, praktyków korporacyjnych oraz specjalistów służb. Doskonale dobrana kadra, uznana zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą oraz różnorodność zajęć gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny studiów.

Praca po cyberbezpieczeństwie związana jest m.in. z umiejętnością wykorzystania nowoczesnych technologii, planowaniem efektywnych strategii ochrony systemów IT i aplikacji czy szybkim reagowaniem na zagrożenia i wdrażaniem metod zabezpieczających.

Nasze studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa w Warszawie pomogą studentom kompleksowo przygotować się na wszystkie sytuacje, z którymi będą się mierzyć na stanowiskach specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego.

Cyberbezpieczeństwo – podyplomowe

Absolwent cyberbezpieczeństwa zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawnych, socjologicznych oraz zarządzania cyberprzestrzenią. W toku studiów absolwent będzie mógł skorzystać z pomocy i doświadczenia wykładowców o międzynarodowej renomie. Niektórzy z nich reprezentują firmy zajmujące się bezpieczeństwem cybernetycznym, doradztwem w zakresie oprogramowania ogólnego, tworzeniem oprogramowania i działami IT w dużych instytucjach (finansowych, telekomunikacyjnych i sektora publicznego). Dzięki temu absolwenci studiów podyplomowych z cyberbezpieczeństwa będą mieli bogate możliwości praktyk oraz zatrudnienia.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Cyberbezpieczeństwo

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
4 700 zł 2 400 zł