Opakowalnictwo i przechowalnictwo

Podziel się

Przedmiot „Opakowalnictwo i przechowalnictwo” kształci studentów w zakresie znajomości zagadnień dotyczących obsługi procesów wytwarzania, przemieszczania oraz przechowywania produktów. Opakowalnictwo wchodzi w skład logistyki jako element składowy łańcuchów procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, w których opakowania pełnią funkcje pomocnicze, ale istotne i w związku z tym niejednokrotnie wymagają poświęcenia im szczególnej uwagi. Podobnie ma się sprawa z przechowalnictwem, które często dotyczy postępowania z produktami specyficznymi, wymagającymi spełnienia określonych warunków, szczególnie w przypadku przechowywania długoterminowego.

Studenci poznają różne techniki pakowania, rodzaje opakowań i ich zastosowania w gospodarce oraz działania związane z ochroną środowiska w odniesieniu do opakowań, także wtedy, gdy wypełnią już swoje zadanie i staną się odpadem. Szczególną uwagę zwracamy również na zagadnienie projektowania opakowań i ich funkcje informacyjne, które uzyskują dzięki umieszczanym na nich oznakowaniom. Ma to duże znaczenie przy prowadzeniu kampanii marketingowych i działaniach promocyjnych.

Akcesoria, maszyny i urządzenia opakowalnicze to cała dziedzina, która ma duży wpływ na sprawność realizacji procesów produkcyjnych i działań logistycznych. Jej rozwój jest bardzo dynamiczny, ciągle pojawiają się nowe rozwiązania i dlatego zwraca się na nią coraz więcej uwagi. Opakowania występują w łańcuchu logistycznym w różnych miejscach. W procesie produkcyjnym usprawniają jego przebieg, a w transporcie mogą tworzyć autonomiczne jednostki ładunkowe.

Wiele uwagi poświęcamy ustawodawstwu dotyczącemu opakowań. W epoce dbałości o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, w drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym, właściwe opakowalnictwo zyskuje ogromnie na znaczeniu. Opakowania wykonywane są z różnych materiałów, w znacznej mierze z tworzyw sztucznych, które, mimo masowości wytwarzania i wygody ich stosowania, stanowią duże zagrożenie jako odpady.

Studenci uzyskują podstawowe informacje dotyczące produkcji opakowań, aby zdawali sobie sprawę z kosztów wytwarzania oraz wymagających technologii i trudności technicznych występujących przy uruchamianiu ich produkcji na małą skalę. Pomoże im to przy dokonywaniu świadomych decyzji przy wyborze rodzaju opakowania. Dotyczy to przede wszystkim opakowań oryginalnych, które są w stanie przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta, ale koszt ich produkcji ma znaczny wpływ na cenę gotowego wyrobu.

Kwalifikacje studentów uzyskiwane dzięki przedmiotowi „Opakowalnictwo i przechowalnictwo” zmierzają w kierunku wytworzenia tendencji do racjonalnego podejścia w zakresie prowadzonych działań gospodarczych i zainteresowania czynną ochroną naturalnego środowiska. Studenci mają świadomość tego, że często opakowanie używane jest krótko w swej pierwotnej roli, a potem niejednokrotnie może stać się uciążliwym odpadem. Może jednak uzyskać „drugie życie” dzięki możliwości zastosowania do różnych celów w działaniu wtórnym. Jako przykład mogą służyć takie opakowania produktów, które są wykonywane z materiałów trwałych, a ich forma predestynuje je do znalezienia zastosowania w gospodarstwie domowym. Opatrzone logo wytwórcy produktu może przez długi czas pełnić funkcję promocyjną u użytkownika. Takie możliwości powinny zostać uchwycone już na etapie wyboru opakowania. A zatem prosty rachunek ekonomiczny nie zawsze jest wystarczającym kryterium oceny w przypadku doboru opakowania. Trzeba jeszcze uruchomić wyobraźnię, aby ocenić dalekosiężne skutki jego zastosowania. Studenci uzyskują kwalifikacje przydatne w wielu dziedzinach gospodarki na stanowiskach operacyjnych i zarządczych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Opakowalnictwo i przechowalnictwo” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski.


Podziel się