Przejdź do treści

Akredytacje

Rekrutacja trwa!

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.03.2012r.

Akredytacja

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Decyzją MNiSW (MNiSW-DNS-WUN-6014-23361-1/12) z dnia 30 marca 2012 r. otrzymała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony.

Studenci pracują nad rozwiązaniem zadania

W wyniku zrealizowanych procedur akredytacyjnych i wizytacji w WWSB, Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła „koncepcję kształcenia, plan studiów i programy nauczania oraz rozbudowę bazy dydaktycznej, wzbogacenie zasobów bibliotecznych i rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”.