Przejdź do treści

Cyberbezpieczeństwo

studia magisterskie

Rekrutacja trwa!

Studia magisterskie cyberbezpieczeństwo w Warszawie cieszą się ogromną popularnością wśród studentów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w branżach związanych z ochroną cyberprzestrzeni, systemów IT, danych etc. Nasza uczelnia oferuje kierunki związane z bezpieczeństwem informatycznym, na których zdobywa się wiedzę oraz umiejętności z zakresu cybersecurity, zarządzania procesami ochrony, wykorzystania nowoczesnych technologii czy zapobiegania cyberatakom.

Opis specjalności

Opis specjalności

Studia II stopnia z cyberbezpieczeństwa zapewniają kompleksowe przygotowanie zarówno do pracy w firmach, jak i jednostkach administracji państwowej, zajmujących się bezpieczeństwem narodowym oraz porządkiem publicznym. Zabezpieczenie przed atakami hakerskimi, planowanie skutecznych strategii ochrony czy wdrażanie nowoczesnych technologii to tylko część umiejętności, jakie student nabędzie na naszych zajęciach, które można kontynuować na studiach podyplomowych z cyberbezpieczeństwa, aby jeszcze bardziej wzbogacić swoją wiedzę.

Studiując cyberbezpieczeństwo w Warszawie, zyskują Państwo możliwość zdobycia stanowiska specjalisty ds. bezpieczeństwa IT w renomowanych firmach, jednostkach państwowych oraz innego rodzaju instytucjach. Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane z programowaniem, bezpieczeństwem informacyjnym, rodzajami zagrożeń w cyberprzestrzeni i najskuteczniejszymi sposobami ich zapobiegania.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Zarządzanie: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Bezpieczeństwo Narodowe: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Logistyka: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł
3 250 zł
399 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

szczesliwi studenci patrzą w kamerę