Skip to content
+48 730 556 366
  • Polski
  • English

Cyberbezpieczeństwo

studia magisterskie

Rekrutacja trwa!

Cyberbezpieczeństwo to aktualnie jedno z podstawowych zadań dla jednostek administracji państwowej oraz podmiotów komercyjnych. Niezmiernie istotne jest aby osoby zarządzające zasobami informacyjnymi przetwarzanymi i gromadzonymi w systemach cyfrowych miały przygotowanie zarówno merytoryczne jak i praktyczne do tak złożonych zagadnień. Kierując się tymi przesłankami oferujemy zwiększanie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa m.in. w obszarach takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, planowanie i procedury bezpieczeństwa, prawo, audyty cyberbezpieczeństwa, cyber wywiad, zabezpieczenie kryptograficzne oraz socjologia zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Wspólnie z zewnętrznymi, wysokiej klasy ekspertami zaprojektowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, który będzie przygotowywał specjalistów, posiadających szerokie spektrum wiedzy o aktualnych problemach w cyberprzestrzeni.

Program studiów wspiera liderów branży przygotowanych do stawienia czoła globalnym, technicznym, społecznym i politycznym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Inne kierunki studiów podyplomowych:

STUDIA PODYPLOMOWE

KierunekCyberbezpieczeństwo
Tryb
  • studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów2 semestry, 180 godzin
Język wykładowypolski
Uzyskiwany tytułAbsolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych zajmujący się lub planujący pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności

Pracownicy jednostek administracji publicznej i sektora prywatnego.

Przykładowe przedmioty prowadzone w formie wykładów i laboratoriów:

– Techniczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem;
– Kryptografia;
– Inżynieria bezpieczeństwa;
– Zabezpieczanie sieci IT przed cyberatakami;
– Współczesne zagrożenia związane z wykorzystaniem sieci IT-analiza;
– Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy;
– Cyberwywiad oraz cyberprzestępczość;
– Podstawy prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
– Urządzenia samouczące a sztuczna inteligencja (AI);
– Bezpieczeństwo w komunikacji społecznej w cyberprzestrzeni;
– Zarządzanie kryzysowe w firmach – studia przypadku (sabotaż, korupcja, szpiegostwo, wrogie przejęcie itp.)

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów przez renomowanych naukowców, ekspertów, praktyków korporacyjnych oraz specjalistów służb specjalistów. Doskonale dobrana kadra uznana na terenie kraju jak i zagranicą oraz różnorodność zajęć gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny studiów.

Absolwent pozna podstawy i tendencje współczesnej informatyki, budowę systemów operacyjnych, podstawy kryptografii oraz zaawansowane techniki i praktyczne umiejętności wdrożeniowe do rozwiązywania złożonych problemów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym

cyberbezpieczenstwo 837-837

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, socjologicznych oraz zarządzania cyberprzestrzenią. W toku studiów absolwent będzie miał dostęp do wykładowców o międzynarodowej renomie, co pozwala na bieżąco śledzić zmiany oraz tendencje pojawiające się w zaawansowanych dziedzinach cyberbezpieczeństwa. Niektórzy wykładowcy reprezentują firmy zajmujące się bezpieczeństwem cybernetycznym, doradztwem w zakresie oprogramowania ogólnego, tworzeniem oprogramowania i działami IT w dużych instytucjach (finansowych, telekomunikacyjnych i sektora publicznego), co pozwoli absolwentom studiów podyplomowych w pierwszej fazie na odbywanie praktyk w tych uznanych firmach a perspektywicznie na możliwość zatrudnienie ich bezpośrednio w tych firmach lub podmiotach z nimi powiązanych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
4 700 zł 2 400 zł