Przejdź do treści

Organizacje studenckie

Rekrutacja trwa!

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu mają możliwość zrzeszania się w kołach, klubach i stowarzyszeniach studenckich. Celem każdej z tych organizacji jest przede wszystkim rozwój zainteresowań studentek i studentów, wspólne poszerzanie perspektyw oraz realizowanie talentów. Na życie studenckie studentek i studentów WWSB skupione wokół organizacji studenckich składają się nie tylko konferencje i seminaria, lecz także wyjazdy integracyjne pod patronatem Parlamentu Europejskiego do Brukseli, Strasburga, Paryża czy Amsterdamu organizowane przez Koło Naukowe Studentów Zarządzania „Europejczyk”. W uczelni działa też Studencki Klub Sportowy „Wioślarz”. Dodatkową korzyścią z aktywnego uczestniczenia w życiu kół naukowych, klubów studenckich i stowarzyszeń jest wliczanie tej działalności do punktacji przy przyznawaniu stypendium Rektora WWSB.

Organizacje studenckie

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!