Skip to content
+48 730 556 366
Unia EuropejskaUnia Europejska
  • Polski
  • English

Władze uczelni

Jarosław Siwoń
Rektor

Jarosław Siwoń — z wykształcenia rusycysta, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Uprzednio pracował m.in. jako redaktor w Pionie Encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN Oddział w Krakowie (1998-2003) oraz specjalista ds. zapewnienia jakości w Argos Translations sp. z o.o. (2004-2019). Z Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu związany od maja 2019 r., od października 2020 r. rektor WWSB.

Izabela-Krupa-Mażulis_480_480
Prorektor

dr Izabela Krupa-Mażulis, prof. WWSB – doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, etyk, pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Interesuje się etyką zawodową, historią filozofii współczesnej, teorią i filozofią prawa, problematyką wielokulturowości w edukacji i biznesie, prawnymi i etycznymi obowiązkami w administracji oraz zagadnieniami dyskryminacji, równego traktowania i mobbingu. Autorka licznych programów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Informatyzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pamięci Narodowej.
Dr Krupa-Mażulis sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, prodziekana ds. organizacji i jakości kształcenia w WWSH im. B. Prusa, dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, dziekana Wydziału Pedagogicznego w WWSH im. B. Prusa.
Dr Krupa-Mażulis prowadziła i prowadzi wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie: na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Wydziale Filologicznym UŚ, na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na wydziałach: Nauk Społecznych i Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

Władze
Prorektor

dr Daniel Milewski – doktor nauk prawnych oraz ekonomista z dyplomami MBA i LLM. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako samorządowiec i przedsiębiorca. Od 2015 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pracujący m.in. w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wiceprzewodniczący Polsko – Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej. Jest delegatem Polski do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako wykładowca akademicki prowadzi wykłady specjalizacyjne na kilku uczelniach oraz publikuje artykuły naukowe z zakresu prawa i zarządzania.

bg_400_400
Dziekan

dr Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku jest związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.

Z Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu jest związany od 2018 r., od września 2020 r. powołany na stanowisko Dziekana WWSB.

Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 r. opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.