Przejdź do treści

Samorząd studencki

Rekrutacja trwa!

Samorząd studencki Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest organem reprezentującym grono studenckie w procesie funkcjonowania Uczelni. Rola Samorządu Studenckiego jest określona statutem WWSB i Ustawą 2.0. Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest, obok reprezentowania interesów studentów, opiniowanie planów rozwojowych uczelni, uczestniczenie w senacie uczelni oraz współdecydowanie o podziale środków finansowych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy studentów do czynnego udziału w pracach Samorządu Studenckiego – oprócz zbierania doświadczeń w organizacji studenckiej pozwala on na uzyskanie dodatkowych punktów istotnych przy przyznawaniu stypendium rektorskiego.

Samorząd studencki

Opiekunem Samorządu Studenckiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest dziekan prof. WWSB dr Bartosz Głowacki.

Kontakt z Samorządem Studenckim WWSB:

samorzad@wwsb.edu.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!