Przejdź do treści

Kadra uczelni

Dr Bożenna Barbachowska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania badawcze doktor Barbachowskiej koncentrują się wokół problematyki efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji generowanych przez rachunkowość zarządczą i finansową w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W pracy dydaktycznej wykorzystuje swoją ogromną wiedzę teoretyczną zoperacjonalizowaną w codziennej pracy zawodowej jako dyrektor ekonomiczno- finansowy oraz członek zarządu. Dr B. Barbachowska ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, posiada liczne certyfikaty, m.in.: Certyfikat Centrum Treningu Biznesowego: Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług, Certyfikat Centrum Treningu Biznesowego: Zmiany w VAT i ich konsekwencje, Certyfikat Ogólnopolskiego Klubu Księgowego.

Dyżur dr Bożenny Barbachowskiej on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 10.00-12.30; 16.45-18.00

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

Mgr Anna Brzezińska

Mgr Anna Brzezińska

Psycholog, trener biznesu, Gallup Certified Strengths Coach, wykładowca. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii zdobyty na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka Szkoły Coachów – The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnicy, Uniwersytetu Jagiellońskiego; zdobyła Certyfikat Trenera Biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu Matrik. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim. W życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym, co służy człowiekowi. Projekty rozwojowe realizowała między innymi dla: Narodowy Bank Polski, Bank BPH, Bank Pekao SA, Bank BGK, ZUS, Napentens SA, Sanofi-Aventis, Janssen Polska, Avio Polska Sp.zo.o, Abramczyk Sp.zo.o, Business Lease, ExxonMobil Polska, EDF Polska S.A, Ecco Taxi , MediaMarktSaturn, Kancelaria Cameron McKena CMS, Chestnut Global Partners, Mazowiecka Spółka Gazownicza, Lasy Państwowe, Agencja Rozwoju Rynku Rolnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Dyżur mgr Anny Brzezińskiej on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie we wtorki w godzinach 10.00-11.30; 17.00-18.00

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

Dr Agnieszka Chabowska-Litka

Dr Agnieszka Chabowska-Litka

doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Autor i współautor publikacji w czasopismach, monografiach i materiałach pokonferencyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w tematyce bankowości, źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, zarządzania finansami oraz ryzykiem rynkowym i operacyjnym. Współpracuje z instytucjami finansowymi (bankami, spółkami leasingowymi). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca i doradca finansowy.

mgr Dariusz Ciesielski

mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, jest trenerem, coachem. Zdobyła certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuje wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szuka lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

dr hab. Jakub Czepek

dr hab. Jakub Czepek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

Dyżur dr Jakuba Czepka on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w  środy w godzinach 10.00-12.30; soboty 14.30-16.00.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

dr Vita Czepek

dr Vita Czepek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

Bohdan Gawroński

Bohdan Gawroński

Redaktor i wydawca, posiada ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

Dziekan - dr Bartosz Głowacki

dr Bartosz Głowacki

Doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

 

dr Michał Jakubik

dr Michał Jakubik

Doktor filozofii, zdobył doktorat w zakładzie religioznawstwa i filozofii wschodu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wykładowca filozofii, etyki, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Przedsiębiorca i wieloletni manager w branżach retail, FMCG i e-commerce. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół szeroko pojętej historii idei.

Dr Muhammad Kamran

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, stopień naukowy uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Autor i współautor publikacji w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach pokonferencyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest ekspertem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

 

dr hab. inż. Marek Kucharski, prof. WWSB

dr hab. inż. Marek Kucharski, prof. WWSB

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Działalność naukowa prof. Marka Kucharskiego: autor i współautor kilkudziesięciu podręczników akademickich, skryptów i poradników metodycznych; autor artykułów w czasopismach naukowych i referatów na konferencje naukowe, w tym np. „Polityka bezpieczeństwa państwa Izrael”, „Działalność społeczno-polityczna autonomii palestyńskiej w aspekcie bezpieczeństwa regionalnego”, „Bezpieczeństwo człowieka w świetle nauk społecznych”, „Kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa w ramach procesów edukacyjnych wybranych państw”, „Wpływ terroru i terroryzmu na bezpieczeństwo państwa”, „Edukacja obronna”, „Edukacja obronna Polska i Świat”. Współtwórca „Modelu edukacji obronnej społeczeństwa RP”. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu bezpieczeństwa państwa. Zajmowane stanowiska w instytucjach wojskowych i cywilnych: adiunkt, kierownik katedry, prorektor, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa w warszawskiej uczelni, obecnie kierownik Zakładu Bezpieczeństwo Narodowe WWSB.

Zainteresowania: literatura historyczna, biografie.

mgr Adam Lesiński

mgr Adam Lesiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe Kontrolerów finansowych w Warszawie (2005) oraz studia podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Warszawie (2012). Jest autorem wyceny Grupy Kapitałowej Boryszew opublikowanej w „Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, Przykłady” przez wydawnictwo Poltext pod red. naukową M. Panfila i A. Szablewskiego. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z dziedziny finansów, rachunkowości i kontrolingu. Specjalizuje się w przygotowywaniu modeli finansowych, tworzeniu oraz analizie wykonania budżetów i kontroli kosztów nowych inwestycji. Pracując w Paged S.A. był jednocześnie prezesem jednej ze spółek zależnych od Paged S.A. W latach 2005 – 2008 pracował jako kontroler finansowy w Harper Hygienics S.A. W latach 2008 – 2009 był Członkiem Zarządu – Dyrektorem finansowym w Premium Food Restaurants S.A. Wprowadził tę spółkę na NewConnect. W latach 2009 – 2014 w Mostostal Warszawa S.A. zajmował się m.in. kontrolą finansową i nadzorem właścicielskim nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

W latach 2014 – 2016 był Prezesem Zarządu Libella Sp. z o.o., pełnił funkcję Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem MARS FIZ. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie jest zastępcą Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek z branż: deweloperskiej, offshore i energetycznej.

Od września 2020 r. członek Rady Generalnej Związku Pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Mgr inż. Michał Mażulis

Magister inżynier, ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing, absolwent Politechniki Śląskiej. Magister Michał Mażulis jest praktykiem zrządzania w organizacji oraz zarządzania łańcuchami dostaw w produkcji i dystrybucji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami.
Mgr Mażulis jest certyfikowanym trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS, ukończył szkolenie z zakresu wykorzystania Branżowych Symulacji Biznesowych w nauczaniu wyższym, absolwent MBA – Master of Business Administration dla Inżynierów na Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył „Coaching”- Executive Conversation Polska, „Basics of Supply Chain Management” Warsztaty APICS / MPM Productivity, Kurs Audytora Wewnętrznego Norm Zapewnienia Jakości: BS EN ISO 9000, PSM Consultancy w Birmingham, England.

 

dr Daniel Mieniewski

dr Daniel Mieniewski

Manager i wykładowca. Tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studia Doctor of Busines Admnistration (DBA) i Master of Busines Admnistration (MBA) oraz Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie na Apsley University of London. Ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz), jest absolwentem kierunku Nauki polityczne i administracja na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych BHP na CIOP/Politechnice Warszawskiej, Quality Manager po Szkole Głównej Handlowej oraz specjalistą ochrony przeciwpożarowej po Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Stypendysta Cambridge University w zakresie prawa brytyjskiego i administracji oraz bezpieczeństwa. Podpułkownik rez. Wojska Polskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami marketingu oraz Public Relations w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Project/Program manager oraz Delivery manager/ Scrum Master projektów IT w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Prince2, Agile, ITIL. Praktyk usprawniania procesów produkcyjnych, Lean & Black Belt po Jack Walsh Management Institute. Jest naukowo i poprzez projekty praktyczne związany z zagadnieniami takimi, jak: przywództwo, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie jakością, obronność, hazard, zarządzanie bezpieczeństwem. Zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania organizacjami (zwłaszcza systemu skandynawskiego), zagrożeniami hazardowymi, budowaniem relacji interpersonalnych, optymalizacji struktur organizacyjnych. Interesuje się historią, informatyką, żeglarstwem.

 

 

mgr Marta Milewska

mgr Marta Milewska

Specjalistka z zakresu prawa handlowego. Jako prawnik i ekonomistka pracowała dla kancelarii prawnych oraz jako korporacyjny in-house lawyer. Odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła również studia Master of Business Administration oraz LLM. Na kilku uczelniach prowadzi zajęcia z prawa handlowego oraz zasad ładu korporacyjnego.

mgr Anna Nastuła, MBA

mgr Anna Nastuła, MBA

Prawnik, ekspert ochrony danych osobowych w Komitecie przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Inspektor Ochrony Danych, obsługuje podmioty publiczne i prywatne. Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001. Partner w Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej „Nastuła i Partnerzy”. Przedstawiciel Rady Konsultacyjnej Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu. Realizuje działalność w zakresie szkoleń i warsztatów o tematyce ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Prelegentka na konferencjach naukowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa i cyberbezpieczeństwa.

Dyżur mgr Anny Nastuły on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w czwartki w godzinach 10.00-13.00.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

dr hab. Bogdan Panek, prof. WWSB

dr hab. Bogdan Panek, prof. WWSB

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej (1998) i Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (2001). Autor i współautor ponad 90 publikacji o tematyce bezpieczeństwa (m.in. „Bezpieczeństwo Globalne w erze Donalda Trampa”, „Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku”, „Global and regional security. Challenges and risks”, „Świat wobec wyzwań i zagrożeń w II dekadzie XXI wieku” , „Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku”, „Operacje reagowania kryzysowego narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa transatlantyckiego”, „Polityka bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO)”, „Problemy Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa” oraz wielu innych. Zajmowane stanowiska kierownicze w instytucjach wojskowych (pułkownik rezerwy) i cywilnych: adiunkt, profesor nadzwyczajny, kierownik zakładu, kierownik katedry, z-ca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa ds. naukowych.

Dr Dariusz Prokopowicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Master of Business Administration w zakresie zarządzania i ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Wykładał w wielu uczelniach wyższych. Doświadczenie zawodowe rozwijał między innymi w Departamencie Kredytów w jednym z oddziałów banku PKO BP S.A., na stanowisku analityka finansowego w Excelsior Capital Partners, eksperta zewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Specjalisty w Zakładzie Informatologii Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego pt. International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering IJISSE w Międzynarodowym Instytucie Innowacji Nauka Edukacja-Rozwój w Warszawie. Publicysta w czasopiśmie iOtwock.info. Konsultant w: Wschodni Klaster Innowacji i w firmie ePrognosis. Współpracuje z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem znaczenia i innowacyjności na procesy gospodarcze. Jest współautorem trzech podręczników akademickich i ponad 50 innych recenzowanych publikacji naukowych.

Gen. bryg. r. Paweł Pruszyński

Gen. bryg. r. Paweł Pruszyński

Prawnik, były zastępca szefa Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert ds. planowania strategicznego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Poznaniu. Wykładowca renomowanych polskich Uczelni, w tym m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Wszechnicy Polskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Społecznej Akademii Nauk. Był Prezesem Zarządu spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa. Bierze udział w licznych debatach i wywiadach dla: TVN, TVP, Polsat, Super Stacja, PR, Onet.pl, Defence24.

Dyżur gen. bryg. Pawła Pruszyńskiego on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w popniedziałki w godzinach 15.00 – 17.30 oraz w soboty 9.00-10.00 .

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

mgr Wojciech Rogowski

mgr Wojciech Rogowski

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1983 – 1989, specjalność – matematyka stosowana. Zainteresowania naukowe to: układy nieliniowych równań różniczkowych, optymalizacja, statystyka, zastosowania nauki w biznesie.

Kariera zawodowa – Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Uniwersytet Warszawski – Instytut Matematyki Stosowanej, od 1997 r. – Polkomtel – Pion IT.

Uczestnik licznych szkoleń branżowych (IT) i menadżerskich w renomowanych centrach edukacyjnych Hewlett-Packard, IBM, SAP, Oracle, Veritas, EMC w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Certyfikaty: ITIL V2 i V3, PRINCE2

Bogate doświadczenie w projektowaniu i implementacji kluczowych systemów informatycznych w firmach. Szczególne zainteresowania: budowa systemów odpornych na katastrofy, optymalizacja działania dużych systemów informatycznych.

Mgr Mudassira Sarfaz

Mgr Sarfaz studiowała na pakistańskich, australijskich i polskich uczelniach. W 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim otworzyła przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rynku pracy, postęp w krajach rozwijających się oraz metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynku w ekonomii i zarządzaniu.

Dyżur mgr Mudassiry Sarfraz on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie we wtorki, czwartki w godzinach 17.00 – 19.30 oraz w soboty 9.00-10.00 i 17.00-19.30.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

dr hab. Piotr Senkus

dr hab. Piotr Senkus

Profesor UPH, ekonomista, audytor wiodący, szkoleniowiec. Jest naukowo i poprzez projekty praktyczne związany z zagadnieniami takimi jak zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, obronność, zarządzanie bezpieczeństwem itp. W zakresie realizowanych projektów naukowych, szkoleniowych lub optymalizacyjnych współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi w USA, Niemczech i Polsce, m.in. WV, Sitech, Bartex; jednostkami administracji publicznej, m.in.: z Ministerstwem Finansów, urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz uczelniami wyższymi min.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Harvard University (USA), Uniwersytet Aleksandra Stulginskisa (Litwa).

 

Dyżur prof. Piotra Senkusa on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie we wtorki, w godzinach 17.00 – 18.30 oraz w soboty 9.15-11.00.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

Dr inż. Tomasz Siemek

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Absolwent Said Business School of Oxford, studiów podyplomowych Project Management, oraz Systemy Informatyczne. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działające obecnie jako Cloudteam. Współtwórca narzędzia jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Od 2018 roku działa z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii chmurowych. Mediator biznesowy.

Dyżur dr inż. Tomasza Siemka on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w środy, w godzinach 17.00 – 18.30 oraz w niedziele 10.00-11.30.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

mgr Piotr Ryszard Stępień

mgr Piotr Ryszard Stępień

Absolwent m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej, Podyplomowych Studiów Strategicznego Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Dyrektor departamentu, zarządzający w obszarze bezpieczeństwa w organizacji z sektora energetycznego.

Zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, optymalizacji struktur organizacyjnych, budowania relacji interpersonalnych oraz etyki biznesu i Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Mjr rez. Artur Szachno, CTO Veriori SA

Mjr rez. Artur Szachno, CTO Veriori SA

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Cybernetyka oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor systemów informatycznych (CISA – Certified Information Systems Auditor, członek stowarzyszenia ISACA). Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami Prince2 i AGILE.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z działami wsparcia technicznego oraz rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych. Zajmując kolejne stanowiska od technika przez inżyniera i specjalistę skupiony na poprawie efektywności oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Zabezpieczał działanie systemów łączności przewodowej i radiowej w tym satelitarnej, w kraju i poza granicami Polski realizowane w ramach polskich Sił Zbrojnych jak i misji wojskowych NATO w strukturach sił specjalnych.

Zajmował stanowiska głównego specjalisty ds. technicznych w działach Rozwiązań Biznesowych i Rozwiązań Specjalnych firmy Siltec odpowiedzialnego za systemy bezpiecznej komunikacji, dyrektora ds. wdrożeń w Cryptomind SA. W ramach pracy dydaktycznej wykładał na uczelniach: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (późniejsza uczelnia VISTULA) oraz Wszechnica Polska w Warszawie.

Od powstania związany ze spółką Veriori S.A. jako Dyrektor ds. technologii. Z zamiłowania biegacz amator i miłośnik przyrody.

Dr inż. Filip Tużnik

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, wieloletni przedsiębiorca, posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym we współpracy z licznymi podmiotami z zagranicy. Realizował projekty mające na celu współpracę sektora nauki z przedsiębiorstwami. Współautor oraz uczestnik projektu finansowanego w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych NCBiR.

Dr Michał Wojtaszek

Doktor nauk społecznych, dyscyplina naukowa ekonomia i finanse. Dydaktyk, ekspert w zakresie inwestycji zagranicznych oraz relacji międzynarodowych przemysłu rolno-spożywczego, handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych.

dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB

dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, pułkownik, specjalista w dziedzinie rakiet przeciwlotniczych i fizycznych procesów górnictwa. W latach 1991 – 2001 zarządzał bezpieczeństwem w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.   Członek International Academy of Life Protection w Kijowie.  Od 2002 do 2005 r. Dyrektor Wydziału Kontroli w PFRON. Członek Rady Naukowej Journal of Modern Science, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Autor wielu publikacji
z dziedzin bezpieczeństwa i zarządzania opublikowanych w wydawnictwach krajowych
i zagranicznych, a także pokaźnej liczby recenzji wydawniczych. Kierownik projektów badawczych z obszaru bezpieczeństwa i zarządzania. W latach  2012-2014 r. Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Poseł na Sejm RP V kadencji, członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO – Komisja Nauki. Opiekun doktorantów, wypromował ponad 200 dyplomantów na pierwszym jak i drugim stopniu studiów, chętnie współpracuje ze studentami poświęcając im swój wolny od zajęć dydaktycznych czas.

Dyżur dr hab. Jerzy Zawiszy on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w soboty 9.00-11.00.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.

dr Marzena Zdzymira

dr Marzena Zdzymira

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.

Dyżur dr M. Zdzymiry on -line dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie we wtorki, piątki w godzinach 17.00 – 18.30 oraz w soboty 11.15-13.00.

Szczegółowe terminy i linki do dyżurów poprzez MS Teams zostały zamieszczone na platformie e-Dziekanat po zalogowaniu.