Kadra uczelni

A_Lesiński_s
mgr Adam Lesiński

Adam Lesiński absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe Kontrolerów finansowych w Warszawie (2005) oraz studia podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Warszawie (2012). Jest autorem wyceny Grupy Kapitałowej Boryszew opublikowanej w „Wycena spółek z WIG30: Specyfika, Metody, Przykłady” przez wydawnictwo Poltext pod red. naukową M. Panfila i A. Szablewskiego. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z dziedziny finansów, rachunkowości i kontrolingu. Specjalizuje się w przygotowywaniu modeli finansowych, tworzeniu oraz analizie wykonania budżetów i kontroli kosztów nowych inwestycji. Pracując w Paged S.A. był jednocześnie Prezesem jednej ze spółek zależnych od Paged S.A. W latach 2005 – 2008 pracował jako kontroler finansowy w Harper Hygienics S.A. W latach 2008 – 2009 był Członkiem Zarządu – Dyrektorem finansowym w Premium Food Restaurants S.A. Wprowadził tę spółkę na NewConnect. W latach 2009 – 2014 w Mostostal Warszawa S.A. m.in. zajmował się kontrolą finansową i nadzorem właścicielskim nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

W latach 2014 – 2016 był Prezesem Zarządu Libella Sp. z o.o., pełnił funkcję Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem MARS FIZ. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie jest zastępcą Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek z branż: deweloperskiej, offshore i energetycznej.

dr JAkub CZEPEK_s
dr Jakub Czepek

Jakub Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

dr michal-jakubik_s
dr Michał Jakubik

Doktor filozofii, doktorat w zakładzie religioznawstwa i filozofii wschodu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca filozofii, etyki, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Przedsiębiorca i wieloletni manager w branżach retail, FMCG i e-commerce. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół szeroko pojętej historii idei.

dr Vita Czepek_s
dr Vita Czepek

Vita Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym dot. praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

Marzena Major_s
dr Marzena Major

Marzena Major – doktor nauk społecznych. Pedagog, coach, menager oświaty, specjalista PR i komunikacji społecznej. Czynny wykładowca akademicki, trener kompetencji społecznych i osobistych oraz menagerskich. Od wielu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczno – coachingową. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół rozwoju psychicznego człowieka, prowadzącego do zmian jakościowych w życiu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących możliwości ludzkiego potencjału, inteligencji emocjonalnej, psychologii pozytywnej oraz empatii. Obecnie realizuje studia z zakresu psychologii klinicznej.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyła realizując ponad 3,500 tysiąca autorskich warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, budowania relacji międzyludzkich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Warsztaty i konwersatoria odnosiły się do tematyki poznania mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem, motywacją i jej wpływem na wybory życiowe.

Doświadczenia międzynarodowe i akademickie zdobyła, piastując kilka lat stanowiska Dyrektora Innowacji Dydaktycznych, Prorektora ds. Studenckich, Prorektora ds. Nauki. Realizowała przez ponad 4 lata międzynarodowy projekt na terenie Afryki, gdzie implementacja zagadnień dotyczących kompetencji społecznych i osobistych, stanowiły trzon programu.

Wojciech_Rogowski_s
mgr Wojciech Rogowski

Wojciech Rogowski – absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1983 – 1989, specjalność – matematyka stosowana. Zainteresowania naukowe to: układy nieliniowych równań różniczkowych, optymalizacja, statystyka, zastosowania nauki w biznesie.

Kariera zawodowa – Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Uniwersytet Warszawski – Instytut Matematyki Stosowanej, od 1997 r. – Polkomtel – Pion IT.

Uczestnik licznych szkoleń branżowych (IT) i menadżerskich w renomowanych centrach edukacyjnych Hewlett-Packard, IBM, SAP, Oracle, Veritas, EMC w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Certyfikaty: ITIL V2 i V3, PRINCE2

Bogate doświadczenie w projektowaniu i implementacji kluczowych systemów informatycznych w firmach. Szczególne zainteresowania: budowa systemów odpornych na katastrofy, optymalizacja działania dużych systemów informatycznych.

walewski_s
mgr Łukasz Walewski

Dziennikarz radiowej Trójki, specjalizujący się w sprawach zagranicznych. Prowadzi audycje “Trzecie Oblicze Dyplomacji”, czasem także “Trzy Strony Świata”, “Europa od kuchni”. Pracował jako reporter sejmowy, nadawał relacje z kilkunastu krajów świata. Autor książek “Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux-pas i inne historie” oraz “Czego królowa ci nie powie. Ambasadorowie”. Pracował w Radiu ZET, a także odbył staże w TVN24 oddział Łódź, Radio Łódź, i w hiszpańskim radiu CADENA SER.

Ciesielski_s
mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS.. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

ps_400_400
dr hab. Piotr Senkus

Piotr Senkus dr hab., prof. UPH, ekonomista, audytor wiodący, szkoleniowiec. Jest naukowo i poprzez projekty praktyczne związany z zagadnieniami takimi jak zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, obronność, zarządzanie bezpieczeństwem itp. W zakresie realizowanych projektów naukowych, szkoleniowych lub optymalizacyjnych współpracował z wieloma podmiotami gospodarczymi w USA, Niemczech i Polsce, m.in. WV, Sitech, Bartex, jednostkami administracji publicznej, m.in.: z Ministerstwem Finansów, urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz uczelniami wyższymi min.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego, Harvard University (USA), Uniwersytet Aleksandra Stulginskisa (Litwa).

Marta MIlewska_s
mgr Marta Milewska

Specjalistka z zakresu prawa handlowego. Jako prawnik i ekonomistka pracowała dla kancelarii prawnych oraz jako korporacyjny in-house lawyer. Odbyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również ukończyła studia Master of Business Administration oraz LLM. Na kilku uczelniach prowadzi zajęcia z prawa handlowego oraz zasad ładu korporacyjnego.

mgr Piotr Stępień_s
mgr Piotr Ryszard Stępień

Absolwent m.in. Podyplomowych Studiów Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej, Podyplomowych Studiów Strategicznego Zarządzania Personelem w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; optymalizacji struktur organizacyjnych; budowania relacji interpersonalnych oraz etyki biznesu i Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

mz_480_480
dr Marzena Zdzymira

Marzena Zdzymira – doktorantka Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.

bg_400_400
dr Bartosz Głowacki

Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

mgr Michał Kropiński

Michał Kropiński – magister, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował Informację naukową i kulturoznawstwo. Od 2008 roku zajmuje się komunikacją i promocją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prowadzi konsultacje oraz szkolenia związane z marketingiem on-line i biznesem elektronicznym.

bog_400_400
Bohdan Gawroński

Redaktor i wydawca, ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

mk_480_480
Marta Kochanek

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pedagogiki, trenerka umiejętności poznawczych, redaktorka prowadząca “Ruchu Pedagogicznego”. Od roku 2016 związana z WWSH jako pracownik dydaktyczny. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki inspirowanej personalizmem i egzystencjalizmem, a także współczesnych dróg i możliwości rozwoju pedagogiki kultury. Obecnie prowadzi badania dotyczące aktualności personalizmu w okresie rozwoju cywilizacji technicznej i przenikania się kultur.
Autorka książki „Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących związku piękna i wychowania.
W przeszłości redaktorka w wydawnictwie i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych.
Miłośniczka literatury pięknej, architektury wnętrz, filmu i seriali, piękna natury i popularnonaukowych książek o astronomii.