Przejdź do treści

Zarządzanie nieruchomościami

studia podyplomowe

Rekrutacja trwa!

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami skierowane są do osób planujących jak i wykonujących zawód zarządcy nieruchomości. Słuchacze studiów w trakcie dwusemestralnych studiów poznają zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii a także zagadnienia praktyczne oraz podstawy wiedzy technicznej z zakresu potrzebnego w pracy zarządcy nieruchomości.

Studia przygotowują do pracy zarządcy nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Tym, co wyróżnia nasze studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami, jest kadra dydaktyczna złożona z wykładowców praktyków – właścicieli firm zarządzających nieruchomościami jak i specjalizujących się we wszelkich aspektach teoretycznych z dziedziny zarządzania. Część zajęć jest zorganizowana w formie zajęć praktycznych organizowanych we współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych warszawskich firm zarządzających nieruchomościami.

Inne kierunki studiów podyplomowych:

STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierunek Zarządzanie nieruchomościami
Tryb
  • studia niestacjonarne – 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 semestry, 180 godzin
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

  • pracownicy spółdzielni mieszkaniowych
  • administratorzy budynków i obiektów użyteczności publicznej
  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych
  • architekci
  • deweloperzy

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką zarządzania nieruchomościami, funkcjonowania rynku nieruchomości i oceną efektywności inwestowania w nieruchomości. Studia w WWSB przygotowują do ubiegania się o uzyskanie kwalifikacji zawodowych zarządcy nieruchomości.

Przykładowe przedmioty i tematyka zajęć:

– Podstawy budownictwa;
– Podatki i opłaty związane z nieruchomościami;
– Podstawy zarządzania i administrowania nieruchomością;
– Podstawy architektury i urbanistyki;
– Podstawy projektowania konstrukcji;
– Materiałoznawstwo;
– Eksploatacja i diagnostyka elementów inżynierskich budynku;
– Eksploatacja i diagnostyka elementów elektrycznych i mechanicznych budynku;
– Urządzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
– Podstawy technologii i organizacji wykonania prac remontowo-budowlanych;
– Zagadnienia prawne związane z zarządzaniem;
– Gospodarka nieruchomościami;
– Gospodarka przestrzenna;
– Planowanie ekonomiczno-finansowe.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Wpisowe 200 zł

Studia w systemie niestacjonarnym
opłata za rok studiów opłata za semestr studiów
3 600 zł 1 900 zł