Przejdź do treści

e-Dziekanat

Rekrutacja trwa!

System e-dziekanat Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest internetową platformą do obsługi studentek i studentów oraz kontaktu z dziekanatem. E-dziekanat jest miejscem, gdzie znajdują się informacje dla naszych studentek i studentów o planie zajęć, programie studiów, planowanych terminach egzaminów i terminach konsultacji wykładowców, jak też dokumenty i akty wewnętrzne WWSB. System daje także możliwość sprawdzenia stanu konta oraz indywidualnego numeru rachunku do uiszczenia opłaty za studia, w zakładce finanse. E-dziekanat jako system kompleksowej obsługi studenta i platforma informacyjna w jednym, umożliwia także śledzenie przebiegu sesji egzaminacyjnej, wyników egzaminów i ocen z zaliczeń. Logowania do systemu Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu e-dziekanat są przekazywane po zakończonym procesie rekrutacji.

Panie patrzą na ekran monitora