Ochrona i obrona narodowa

Podziel się

Ochrona i obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą godzić w bezpieczeństwo państwa — zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Przedmiot „Ochrona i obrona narodowa” swoim zakresem obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

— Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony i obrony narodowej, założenia strategii obronności narodowej oraz system obrony państwa.
— Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ochronnym państwa i organizacja kierowania obroną narodową w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
— Kompetencje organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie obronności państwa.
— Służby specjalne w systemie obronnym państwa.
— System zarządzania kryzysowego.

Poruszane są również bieżące zagadnienia dotyczące problematyki ochrony i obrony narodowej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Ochrona i obrona narodowa” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi ppłk Jerzy Kępiński.


Podziel się