Międzynarodowe środowisko biznesowe

Podziel się

Ze względu na rozwój technologiczny i zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym środowisko biznesowe podlega procesowi ciągłej adaptacji. Celem zajęć z przedmiotu „Międzynarodowe środowisko biznesowe — analiza porównawcza kultur” jest zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianą problematyką komunikacji międzykulturowej czy międzynarodowej w biznesie i ułatwienie im dostosowania się do wymogów współczesnego wielokulturowego otoczenia. Słuchacz powinien umieć współpracować z otoczeniem biznesowym zachowującym się w inny niż znany mu dotychczas sposób, a także przeanalizować przyczyny, dla których ludzie wywodzący się z innych kultur zachowują się tak, a nie inaczej. Powinien również zrozumieć, że brak wiedzy o różnicach kulturowych może prowadzić do licznych nieporozumień, szoku kulturowego, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają dalszą współpracę biznesową.

Przedmiotem kursu są problemy związane z komunikacją biznesową w różnych kulturach z uwzględnieniem najbardziej istotnych podziałów i elementów charakterystycznych dla reprezentujących różne kultury biznesowe narodowości. Rozważania koncentrują się na wyróżnikach kultury istotnych w procesie negocjowania, takich jak: podejście do transakcji (kultury propartnerskie i protransakcyjne), stosunki międzyludzkie i status społeczny (kultury ceremonialne i hierarchiczne oraz kultury nieceremonialne i egalitarne), podejście do czasu (kultury polichromiczne i monochromiczne) oraz sposób wyrażania emocji w kontaktach międzyludzkich (kultury powściągliwe i ekspresyjne).

Na zajęciach można się dowiedzieć, dlaczego w Brazylii wypada spóźnić się na spotkanie 45 minut, Brytyjczycy nie lubią dotyku, a Japończycy prawników i procesów sądowych, w przeciwieństwie do szybko skracających dystans Amerykanów. Można się również zapoznać z kulturami, w których prawo w naszym rozumieniu nie ma znaczenia, a uścisk dłoni jest ważniejszy od podpisanej umowy.

 

Zajęcia z przedmiotu „Międzynarodowe środowisko biznesowe — analiza porównawcza kultur” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi dr Michał Jakubik.


Podziel się