Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na studia MBA?

Podziel się

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) są skierowane do osób, które interesują się zarządzaniem, planują w przyszłości pracować na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach bądź są już menedżerami, ale w dalszym ciągu chcą się rozwijać i zdobyć najlepsze z możliwych wykształcenie w kierunku, który wybrali.

 

Co dają studia MBA?

Studia podyplomowe Master of Business Administration dają naprawdę szerokie możliwości. Ich absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę menedżerską oraz wszechstronne spojrzenie na materię zarządzania. Stają się prawdziwymi specjalistami we własnym fachu, dyplom zaś jest uznawany przez firmy na całym świecie. Studia MBA dają również możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

 

Jakie predyspozycje powinni mieć kandydaci?

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia MBA muszą przede wszystkim posiadać wykształcenie wyższe, oczywiście najlepiej w dziedzinie zarządzania, a także odpowiednie doświadczenie zawodowe, najczęściej minimum 5-letnie. Studia MBA są oparte na wiedzy teoretycznej oraz umiejętnościach nabytych przez słuchaczy. W związku z tym muszą mieć oni rozwiniętą umiejętność kierowania zespołem, na którą składają się: skuteczne motywowanie członków zespołu, utrzymywanie odpowiedniej dyscypliny oraz zachęcanie pracowników do rozwoju i stawiania sobie nowych wyzwań. Konieczna jest również umiejętność działania w sytuacji kryzysowej. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia MBA powinien być odporny na stres, wydajny oraz zdecydowany. Bardzo istotne jest również prawidłowe rozumowanie logiczno-matematyczne, wyciąganie poprawnych wniosków oraz konstruowanie argumentacji, dlatego niektóre uczelnie wymagają od kandydatów zaliczenia testu sprawdzającego powyższe umiejętności.

 

Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji?

Większość uczelni wymaga od kandydatów następujących dokumentów: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe oraz CV. Niekiedy konieczne jest także dołączenie listu motywacyjnego. Kandydatów może czekać również rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której podejmuje się decyzję o przyjęciu na studia. Obecnie istnieje możliwość podjęcia studiów MBA również w wersji online.


Podziel się