Magazynowanie i procesy ładunkowe

Podziel się

Przedmiot „Magazynowanie i procesy ładunkowe” obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z obsługą fragmentu kompleksowego sektora logistyki, który dotyczy przede wszystkim działań wykonywanych w obrębie magazynów oraz w ich otoczeniu, a także przy realizowaniu zadań transportowych.

W profilu tego przedmiotu mieszczą się charakterystyki stałych elementów wyposażenia magazynów oraz mobilnych środków technicznych, służących do manewrowania ładunkami podczas ich przemieszczania w przestrzeniach magazynowych, lokowania ładunków na środkach transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz ich zdejmowania ze środków transportu, a także konfekcjonowania i zestawiania jednostek ładunkowych. Studenci poznają właściwości techniczne szerokiego asortymentu tych urządzeń, aby mogli sprawnie z nich korzystać.

Ideą przedmiotu „Magazynowanie i procesy ładunkowe” jest zapoznanie studentów z rodzajami magazynów i optymalnymi możliwościami ich wykorzystania przy zastosowaniu nowoczesnych systemów operacyjnych, w tym w dużej mierze korzystających z osiągnięć informatyki.

Studenci poznają przede wszystkim klasyczne podstawy gospodarki magazynowej, która jest tradycyjnym elementem łańcucha procesów produkcyjnych. Uczą się przy tym podejścia krytycznego, polegającego m.in. na określeniu w skrajnym przypadku celowości wprowadzania do takiego łańcucha klasycznego magazynu wobec możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.

Studenci ćwiczą zatem kreatywne podejście do magazynów jako miejsc, w których odbywa się nie tylko samo lokowanie i przechowywanie produktów, ale także niejednokrotnie realizowane są działania mające charakter modyfikacyjny czy przetwórczy. Takie możliwości powinny być przez nich przewidywane, zarówno na etapie projektowania obiektów magazynowych, jak i później, w trakcie aranżacji ich przestrzeni wewnętrznej oraz otoczenia, a także instalowania wyposażenia. W trosce o poprawienie efektów finansowych przedsiębiorstwa dysponującego magazynem biorą pod uwagę także opcje usługowego udostępniania go innym podmiotom. Zdają sobie sprawę z faktu, że współczesne magazyny obsługiwane są przy zastosowaniu technik komputerowych, bez których nawet trudno czasem wyobrazić sobie ich funkcjonowanie. W niektórych przypadkach magazyn może działać praktycznie bezobsługowo, tzn. zdalnie, bez bezpośredniego fizycznego udziału człowieka znajdującego się na jego terenie. Pociąga to jednak za sobą konieczność uzyskiwania przez pracowników magazynowych dodatkowych kwalifikacji, niezbędnych do nadzoru systemów zdalnych, a także do dokonywania koniecznych korekt i modyfikacji w trakcie działania. Studenci poznają także magazyny specjalizowane, przeznaczone do przechowywania szczególnych rodzajów produktów, takich jak ciecze, gazy, materiały niebezpieczne i wymagające spełnienia specjalnych warunków.

Zagadnienie wymagające w pewnym sensie odrębnego potraktowania to magazynowanie surowców, materiałów, półwyrobów i innych elementów składowych, które są wykorzystywane na bieżąco w toku procesów produkcyjnych. W takich przypadkach magazyny mają często formę dynamiczną. Studenci poznają zasady stosowane przy ich eksploatacji. Inne zagadnienie stanowią magazyny dystrybucyjne oraz określenie ich pozycji w strukturze współczesnej gospodarki. Pewną szczególną odmianą magazynów są tzw. suche porty, w których realizowane są działania przeładunkowe wynikające ze zmiany środka transportu. Wykonywane są tam czynności operacyjne z zakresu konfekcjonowania.

W ramach przedmiotu „Magazynowanie i procesy ładunkowe” kształceni są m.in aktywni operatorzy, którzy, przy kreatywnym podejściu do obsługi magazynów, potrafią uzyskać dla macierzystej firmy wartość dodaną.

 

Zajęcia z przedmiotu „Magazynowanie i procesy ładunkowe” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski. 

 


Podziel się