Służby mundurowe w Unii Europejskiej

Podziel się

Unia Europejska to „jedność w różnorodności”. Jesteśmy zjednoczeni w działaniach na rzecz pokoju i porządku publicznego, zachowania wielokulturowości i tradycji, rozwoju gospodarczego itp. Trzeba pamiętać, że Unia to my, a my to Unia.

Służby mundurowe to jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do pełnienia części jego podstawowych zadań. Do służb mundurowych w Polsce należą m.in.: Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Marszałkowska. Zakres działania służb mundurowych w Polsce jest taki sam jak w Unii Europejskiej.

W ramach przedmiotu omawiane są służby mundurowe krajowe i zagraniczne. Ich struktury i działania mają istotny wpływ na bezpieczeństwo jednostki, grupy, społeczności oraz państwa. Frontex to służba, która pomaga państwom członkowskim Unii Europejskiej w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób.

Wykłady prowadzone są w oparciu o wiedzę ustawową, publicystyczną, a także rozległe doświadczenie zawodowe i praktykę oraz znajomość poszczególnych służb przez prowadzącego.

 

Zajęcia z przedmiotu „Służby mundurowe w Unii Europejskiej” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi ppłk Jerzy Kępiński.


Podziel się