Logistyka zaopatrzenia

Podziel się

Przedmiot „Logistyka zaopatrzenia” wprowadza studentów w złożone, wieloaspektowe zagadnienia dotyczące sprawnej organizacji dostarczania do odbiorcy dóbr będących przedmiotem zaopatrzenia lub obrotu, a następnie przemieszczania jednostek ładunkowych, głównie w zakresie dostaw surowców, materiałów i komponentów oraz gotowych produktów niezbędnych do produkcji, handlu lub świadczenia usług, w zależności od profilu przedsiębiorstwa, w którym będą zatrudnieni.

Jest to w praktyce połączenie sił i środków, funkcjonujące w przestrzeni lokującej się między logistyką zewnętrzną dostawców i wewnętrzną, działającą w obrębie przedsiębiorstwa lub innej struktury organizacyjnej. Ważną dziedziną działania jest specyficzny marketing zaopatrzeniowy, który poprzedza zawsze wybór finalnego dostawcy lub grupy dostawców. Studenci poznają w tym przypadku zasady analiz rynkowych i kryteria dokonywania optymalnych wyborów spośród szerokiej gamy oferentów. Należy przy tym uwzględnić zasadność tworzenia trwałych, długoterminowych porozumień i obopólne korzyści dla stron w nich uczestniczących.

W ramach zajęć z przedmiotu „Logistyka zaopatrzenia” studenci uczą się zasad kształtowania właściwych relacji interpersonalnych, obejmujących niekiedy struktury organizacyjne o całkowicie odmiennym charakterze, ale zintegrowane ze sobą w ramach jednego, wspólnego celu, którym jest sprawne funkcjonowanie finalnego wykonawcy. Stanowi to dla nich znakomitą okazję do przećwiczenia różnych wariantów dostaw, tworzenia elastycznych strategii zaopatrzenia, opracowywania efektywnych procedur operacyjnych. Konieczne jest przy tym dalekie wyjście w przestrzeń gospodarczą, stałe penetrowanie rynków w poszukiwaniu ofert korzystnych dla macierzystej firmy, analizowanie różnych możliwości dostaw, w tym także ich integracji, konstruowanie odpowiednich kontraktów, a następnie ich obsługa.

Poznanie przez studentów zasad kształtowania procesów obsługi zamówień lokowanych u dostawców wpływa na uzyskanie przez nich kwalifikacji w zakresie koordynacji zróżnicowanych systemów organizacyjnych. Rozpatrywane są warianty organizowania dostaw, oparte na różnych koncepcjach, co w znacznym stopniu wpływa na uwolnienie się studentów od pewnych stereotypów i rozwijanie u nich kreatywnego myślenia. Jest również miejsce na własne przemyślenia lub pomysły oparte na obserwacjach wziętych z życia, czyli także z własnej praktyki.

W epoce globalizacji istotną rolę odgrywa także organizowanie dostaw z różnych stref geograficznych, politycznych, a także kulturowych. W związku z tym studenci poznają zasady i reguły transakcji międzynarodowych, odpraw celnych, a także wariantowych dostaw. Wartością dodaną jest w tym przypadku rozwijanie u studentów cech z dziedziny przedsiębiorczości, które są niezbędne do poszukiwania nowych dostawców i koordynowania skomplikowanych procesów transportowych. Mają przy tym na uwadze zagadnienie oszczędności energetycznych.

Studenci poznają ponadto zasady prowadzenia kompleksowych analiz rynkowych i marketingu sprzedażowego w celu optymalizacji procesu zaopatrzeniowego, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W epoce gospodarki o obiegu zamkniętym studenci poznają także zasady gospodarowania odpadami, aby brali ten aspekt pod uwagę już na etapie poszukiwania dostawców, co pozwala uniknąć późniejszych perturbacji. Dzięki temu będą mogli w przyszłości znajdować zatrudnienie nie tylko w sektorze logistyki, ale także w dziale handlu czy marketingu przedsiębiorstwa lub prowadzić własną działalność, np. o charakterze outsourcingu.

 

Zajęcia z przedmiotu „Logistyka zaopatrzenia” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski.


Podziel się