Dlaczego warto studiować logistykę?

Podziel się

Logistyka to przyszłościowy kierunek studiów. Zauważają to osoby, które kończą szkoły średnie. Rosnąca popularność tego kierunku na uczelniach państwowych oraz niepublicznych wynika z kilku przesłanek.

 

Wiele opcji zatrudnienia

Kończąc logistykę, zyskujemy wiele możliwości zatrudnienia. Osoba po studiach logistycznych może szukać pracy w firmach spedycyjnych i transportowych, ale nie tylko. Specjalistów w zakresie logistyki potrzebują także firmy produkcyjne i handlowe, którym zależy na sprawnym obiegu materiałów, produktów i towarów oraz minimalizacji związanych z tym kosztów. Elementem sprawnej logistyki jest bowiem również sprawne zarządzanie magazynem. Potrzeba do tego odpowiednio wykształconej kadry, gotowej na wyzwania związane także z nieoczekiwanymi sytuacjami.

 

Logistyka a stabilne zatrudnienie

Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka nie trzeba się obawiać o stabilne zatrudnienie w najbliższych kilkunastu latach. Pod tym względem jest to kierunek, który konkuruje z informatyką. Obecnie specjaliści z dziedziny logistyki są poszukiwani na rynku pracy. Ci, którzy znajdą pracę, mogą liczyć na to, że utrzymają ją co najmniej kilka, a nawet kilkanaście lat. Transport i magazynowanie to niezwykle istotna kwestia w wielu firmach, decydująca często o osiąganych przez nią wynikach. Nie trzeba się zatem martwić o to, że etaty w logistyce będą podlegać redukcji.

 

Logistyka jako studia interdyscyplinarne

Osoby, które kończą kierunek logistyka, mogą odpowiadać w swojej pracy nie tylko za takie czynności jak transport i magazynowanie. Możliwości rozwoju zawodowego po studiach logistycznych są znacznie większe. Są to bowiem studia interdyscyplinarne, na których zdobywa się także wiedzę związaną z zarządzaniem oraz informatyką. W związku z tym wiele osób po studiach logistycznych pracuje na stanowiskach związanych z zarządzaniem ludźmi (a więc jako kadra menedżerska), ale także zakłada swoje własne firmy.

 

Atrakcyjna płaca po ukończeniu studiów

Kończąc studia logistyczne, mamy duże szanse na znalezienie zatrudnienia atrakcyjnego pod względem wynagrodzenia. Płace na wyższych stanowiskach związanych z logistyką utrzymują się często powyżej średniej kalkulowanej dla całej polskiej gospodarki. Praca w logistyce wymaga bowiem odpowiednich umiejętności interpersonalnych, a te zawsze będą w cenie.


Podziel się