Jakie cechy powinien mieć absolwent logistyki?

Podziel się

Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko to, jakie mamy szanse na zatrudnienie i dalszy rozwój zawodowy, ale także to, czy mamy odpowiednie predyspozycje, czy nadajemy się do wykonywania określonego zawodu i czy będziemy się w tej pracy odnajdywać. Niektóre rzeczy da się wypracować podczas studiów, z innymi trzeba się urodzić. Logistyka to bardzo wymagająca dziedzina. Jakie cechy, kompetencje i umiejętności są pożądane, aby sprawdzić się w tym zawodzie? Jaki powinien być absolwent logistyki?

Absolwent studiów logistycznych powinien umieć wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć. Po ukończeniu studiów powinien być przygotowany do stosowania metod jakościowych i ilościowych w projektowaniu procesów logistycznych. Przyszły logistyk musi cechować się rzetelnością, komunikatywnością, pewnością siebie oraz otwartością. Konieczna jest również odporność na stres, ponieważ podczas pracy w tej branży bywa nerwowo. Na liście życzeń w odniesieniu do cech kandydata na logistyka powinny się znajdować również dokładność, kreatywność i cierpliwość. Dzięki tym cechom rozwiązywanie problemów w codziennej pracy będzie o wiele łatwiejsze.

W zawodzie logistyka bardzo istotna jest umiejętność planowania i organizacji pracy. Dzięki niej możliwe jest zapewnienie sprawnych i terminowych dostaw oraz uniknięcie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Osoby pracujące na tym stanowisku powinny posiadać wiedzę i umiejętności z dziedziny marketingu, ekonomii, informatyki oraz prawa. Ważne w tym zawodzie jest również to, aby rozumieć potrzeby wszystkich klientów. Istotną rolę odgrywa znajomość krajowego i zagranicznego rynku transportowego. Logistyk zazwyczaj pracuje z innymi ludźmi, dlatego ważne są umiejętności interpersonalne, przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie.

Dobry logistyk powinien odznaczać się umiejętnością koordynowania pracy zespołu. Dzięki temu jego kariera będzie mogła osiągnąć wyższy poziom. Praca ta bywa naprawdę stresująca. W związku z tym logistyka powinny również charakteryzować takie cechy jak otwartość i elastyczność, pozwalające na skuteczne rozwiązywanie problemów w razie pojawienia się różnego rodzaju przeszkód i sytuacji nadzwyczajnych. Jeżeli ktoś planuje związać się z logistyką na dłużej, powinien być przygotowany na wiele wyzwań. Praca w logistyce bowiem wymaga podejmowania szybkich decyzji, nierzadko działania wręcz intuicyjnego. W takich przypadkach, mimo presji czasu, logistyk powinien się wykazywać dużą odpowiedzialnością.


Podziel się