Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe?

Podziel się

Dobre studia to pierwszy krok do sukcesu. To właśnie one mogą otworzyć drzwi do kariery. Jednym z kierunków studiów, które cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, jest bezpieczeństwo narodowe. Czy ten kierunek jest perspektywiczny? Czy warto studiować bezpieczeństwo narodowe?

 

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter interdyscyplinarny. W związku tym studenci mają okazję poznać zagadnienia z różnych dziedzin nauki. W trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne. Dzięki temu wiedzą, jak zachować się w konkretnych sytuacjach oraz jak rozwiązywać problemy i jak sprostać wyzwaniom zawodowym. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie do podejmowania rozsądnych i przemyślanych decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych. Umiejętności zdobyte podczas studiów mogą się przydać np. przy ochronie danych niejawnych, cywilnym zarządzaniu zagrożeniami i działaniach w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.

 

Organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe musi doskonale odnajdywać się w sytuacjach kryzysowych. Musi zachować zimną krew nawet w przypadku poważnego zagrożenia. Aby nabyć tę umiejętność, należy w trakcie studiów poznać schematy i modele organizacji działań w sytuacjach wyjątkowych. Praktyka, ćwiczenie różnych sytuacji oraz analiza zachowań podjętych w czasie różnych kryzysów pozwala na wyciąganie właściwych wniosków oraz zachowanie zdrowego rozsądku, wtedy gdy jest on najbardziej potrzebny. Studenci tego kierunku zdobywają także umiejętności miękkie, które mogą się przydać w sytuacjach kryzysowych, np. uczą się sztuki negocjacji czy prawidłowej komunikacji. Umiejętności te mogą być użyteczne również w życiu prywatnym, warto je więc kształcić.

 

Bogata oferta zatrudnienia

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który cieszy się coraz większą popularnością. Po studiach można znaleźć pracę przede wszystkim w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz różnego rodzaju organizacjach związanych z bezpieczeństwem. Dostępnych jest wiele możliwości zatrudnienia, a ich liczba z czasem będzie tylko rosła. Wynika to z faktu, że żyjemy w czasach, w których na zapewnienie bezpieczeństwa kładzie się coraz większy nacisk, co ma odzwierciedlenie w potrzebach rynku. Dzięki temu absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w prywatnych firmach oraz organizacjach międzynarodowych. W dzisiejszym świecie wzrasta bowiem zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i wesprzeć pozostałych pracowników w najtrudniejszych chwilach. Zapotrzebowanie to ma związek ze zwiększonym zagrożeniem terrorystycznym oraz kryzysami związanymi z wybuchami epidemii groźnych dla życia ludzi chorób.


Podziel się