Dlaczego warto ukończyć studia MBA?

Podziel się

Studia Master of Business Administration (MBA) uruchomiono po raz pierwszy w latach lat 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie zarządzania dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Polskie uczelnie włączyły programy MBA do swojej oferty kształcenia na początku lat 90. XX wieku.

 

Nacisk na umiejętności praktyczne

Studia MBA to idealny wybór dla osób, które interesują się funkcjonowaniem przedsiębiorstw na współczesnym rynku, którym zależy na wszechstronnym i praktycznym wykształceniu i które chcą związać swoją przyszłość zawodową z biznesem. Największą wagę podczas studiów MBA przykłada się do zdobywania przez słuchaczy kluczowych kompetencji praktycznych. W związku z tym studia te są przeznaczone są dla osób z niezbędnym doświadczeniem zawodowym. Studia MBA niosą ze sobą wiele wymiernych korzyści. Gwarantują zdobycie wielu praktycznych umiejętności zawodowych, takich jak zarządzanie wizerunkiem firmy, skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, umiejętności z zakresu analizy finansowej czy psychologii biznesu. Dają także możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych, co może zaowocować wieloma udanymi przedsięwzięciami biznesowymi w przyszłości. Studia MBA mogą być również kluczem do kariery międzynarodowej. Absolwenci studiów MBA znajdują zatrudnienie w korporacjach o zasięgu globalnym.

 

Programy MBA

Celem studiów MBA jest odpowiednie przygotowanie menedżerów wysokiego szczebla do zarządzania przedsiębiorstwem na dynamicznie zmieniającym się rynku. Słuchacze mogą zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu marketingu, zarządzania czy finansów. W zależności od zawartości merytorycznej wyróżnia się następujące programy MBA: klasyczny, skierowany do zawodowych menedżerów, Executive MBA (EMBA), skierowany do menedżerów z dłuższym stażem zawodowym, Global Executive MBA (GEMBA), skierowany do menedżerów zatrudnionych w instytucjach międzynarodowych, a także programy tematyczne, przeznaczone dla menedżerów określonych branż, takich jak energetyka, opieka zdrowotna, ubezpieczenia, bankowość i finanse.

 

Organizacja studiów MBA

W Polsce MBA to studia podyplomowe, tzn. kandydaci muszą legitymować się tytułem licencjata lub magistra. Programy MBA trwają od dwóch do czterech semestrów i są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Opłaty są zróżnicowane: studia MBA prowadzone przez najlepsze amerykańskie uczelnie kosztują kilkadziesiąt tysięcy dolarów za rok, w Polsce to najczęściej wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i językach obcych, najczęściej angielskim, ale także niemieckim, francuskim czy hiszpańskim.


Podziel się