Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na studia w zakresie zarządzania?

Podziel się

Zarządzanie to kierunek studiów, który wymaga specyficznych predyspozycji. Pozwala to nie tylko na bezproblemowe zdawanie kolokwiów i egzaminów, ale ułatwia również szukanie pracy w przyszłości. Zanim złożymy dokumenty na studia, powinniśmy się zorientować, czy posiadamy określone cechy, które są pożądane na tym kierunku.

 

Wielozadaniowość i umiejętność planowania

Odpowiedzialność i wielozadaniowość (multitasking) to tylko niektóre z cech charakteryzujących osoby studiujące kierunek zarządzanie. Studenci zarządzania powinni brać na siebie odpowiedzialność za wykonywane określonych zadań, a także cechować się umiejętnością sprawnego organizowania sobie pracy. Pozwala to na wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Jest to bardzo istotne w kontekście ich przyszłości, ponieważ w pracach biurowych, i to nie tylko na stanowiskach kierowniczych, bardzo ważna jest organizacja. Pozwala to nie tylko na ograniczenie poziomu stresu, ale również na osiągnięcie odpowiednich wyników. Zaoszczędzony w ten sposób czas można bowiem przeznaczyć na inne czynności, także te usprawniające pracę w przyszłości. Wyznawanie zasady, że zawsze można coś usprawnić i nauczyć się czegoś nowego, to bardzo istotny kierunek myślenia studentów zarządzania.

 

Umiejętność współpracy w grupie

Bardzo ważną cechą każdego kandydata na studia z zakresu zarządzania powinna być również umiejętność współpracy z ludźmi. Na kierunku zarządzanie mile widziane są osoby, które doceniają kooperację. Wynika to z faktu, że wiele zadań wykonywanych jest w grupach. Jest to jednocześnie przygotowanie do przyszłej pracy. Studenci zarządzania powinni po studiach umieć kierować zespołem ludzi i przekazywać im zadania, ale także znać swoją rolę w większym zespole i brać na siebie odpowiedzialność. Umiejętność rozwiązywania sporów, które pojawiają się w toku takiej współpracy, jest bardzo ważna i pozwala na zachowanie dobrej atmosfery.

 

Zdolności analityczne

Zdolności w zakresie analizy danych i przygotowania na ich podstawie wniosków to bardzo istotna cecha przyszłego studenta zarządzania. Studia na kierunku zarządzanie obejmują bowiem wiele przedmiotów wymagających szybkiego analizowania danych, które często nie są w odpowiedni sposób przygotowane. Na zarządzaniu pojawiają się takie przedmioty jak rachunkowość, matematyka i statystyka. Mogą one być zbyt wymagające dla humanistów, dlatego przed podjęciem studiów w zakresie zarządzania powinni oni dokładnie rozważyć, czy posiadają odpowiednie predyspozycje i umiejętności.


Podziel się