Bezpieczeństwo militarne państwa

Podziel się

Bezpieczeństwo państwa to stan, wartość chroniona, jak również proces. Bezpieczeństwo państwa jest silnie związane z funkcjonowaniem państwa i odnosi się do jego uwarunkowań, postaw prawnych oraz instytucji powołanych do jego zapewnienia, a przede wszystkim relacji pomiędzy wskazanymi elementami.

Na zajęciach z przedmiotu „Bezpieczeństwo militarne państwa” poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

— Rozumienie i geneza bezpieczeństwa militarnego: podstawowe pojęcia bezpieczeństwa militarnego, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, formy zagrożeń, akty agresji, infrastruktura pokoju, infrastruktura wojny.
— Siły zbrojne jako element bezpieczeństwa militarnego.
— Podstawowe funkcje i zadania rodzajów sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Specjalne.
— Konflikty zbrojne i wojny we współczesnym świecie: klasyfikacja wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich kryteria, globalny indeks pokoju, globalny wskaźnik terroryzmu.
— Organizacje międzynarodowe działające na rzecz bezpieczeństwa.
— Bezpieczeństwo militarne Polski — rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w polityce bezpieczeństwa państwa.
— Potencjał obronny państwa: służby zagraniczne (dyplomacja) pracujące na rzecz bezpieczeństwa, siły zbrojne, wojskowe służby specjalne, przemysł obronny.
— Potencjał ochronny państwa: wymiar sprawiedliwości, służby specjalne, służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby ratownictwa i ochrony ludności, elementy zarządzania kryzysowego, służby graniczne.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o osobiste doświadczenia zawodowe i wiedzę zawodową.

 

Zajęcia z przedmiotu „Bezpieczeństwo militarne państwa” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi kpt. Regina Kępińska.


Podziel się