Bezpieczeństwo globalne w erze Donalda Trumpa

Podziel się

Co stanowi istotę polityki „America First” Donalda Trumpa i jakie są jej konsekwencje dla Europy i świata? Jakie jest podłoże strategicznej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Jaki jest przebieg konfliktu amerykańsko-chińskiego w sferze ekonomicznej i ideologicznej? Dlaczego Stany Zjednoczone rywalizują z Chinami o wpływy w regionie Azji i Pacyfiku (Indo-Pacyfiku)? Jaka może być przyszłość stosunków USA-Chiny po pandemii koronawirusa COVID-19 i jakie mogą być konsekwencje amerykańsko-chińskiej rywalizacji dla Europy? Odpowiedzi na powyższe pytania w publikacji profesora Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, dra hab. Bogdana Panka

Lenin powiedział kiedyś, że „są dziesięciolecia, kiedy nic się nie dzieje, i tygodnie, kiedy zdarzają się dziesięciolecia”. To jeden z tych czasów, kiedy historia przyspieszyła.

Celem publikacji dra hab. Bogdana Panka, prof. WWSB, jest analiza i ocena polityki realizowanej przez administrację USA pod rządami Donalda Trumpa oraz określenie jej wpływu na bezpieczeństwo w skali globalnej i regionalnej w perspektywie najbliższych 10-15 lat oraz próba odpowiedzi na kluczowe pytanie: Jakie mogą być konsekwencje polityki realizowanej przez amerykańską administrację od 2017 roku dla Europy i świata oraz jaki wpływ wywiera rywalizacja strategiczna między USA a Chinami na bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym? Aby na nie odpowiedzieć, autor podjął analizę problemów szczegółowych:

  1. Co stanowi istotę polityki „America First” Donalda Trumpa i jakie są jej konsekwencje dla Europy i świata?
  2. Jakie jest podłoże strategicznej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
  3. Jaki jest przebieg konfliktu amerykańsko-chińskiego w sferze ekonomicznej i ideologicznej?
  4. Dlaczego Stany Zjednoczone rywalizują z Chinami o wpływy w regionie Azji i Pacyfiku (Indo-Pacyfiku)?
  5. Jaka może być przyszłość stosunków USA-Chiny po pandemii koronawirusa COVID-19 i jakie mogą być konsekwencje amerykańsko-chińskiej rywalizacji dla Europy?

 

 

Bezpieczenstwo globalne_OKLADKA 308x210_spady 5 mm-6-1

Podziel się