Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Podziel się

Logo Polska Komisja Akredytacyjna

Pozytywna Ocena Polskiej Komisji Akredyutacyjnej

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu!

Z satysfakcją informujemy o otrzymaniu pozytywnej oceny programowej dla kierunku Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu.

Prezydium Polskiej  Komisji Akredytacyjnej w uchwale nr 983/2021 z dnia 7 października 2021 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Zarządzania WWSB umożliwia studentom kierunku Zarządzanie osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

PKA oceniła m.in. przyjęty program kształcenia, efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni. Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA kolejna ocena programowa na kierunku Zarządzanie nastąpi w roku akademickim 2027/2028.

Wszystkim Pracownikom i Studentom kierunku Zarządzanie Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu dziękujemy.


Podziel się