Kurs języka polskiego

Dla osób, które chcą studiować w WWSB, ale obawiają się, że nie znają wystarczająco dobrze języka, oferujemy kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim!

Zajęcia mają formę konwersacji i dyskusji. Kurs kończy się egzaminem określającym poziom zaawansowania słuchacza.

Opowiadać o Polsce i uczyć języka polskiego będzie dr Anita Widman-Drzewiecka.