Gdzie szukać pracy po studiach w zakresie zarządzania?

Podziel się

Zarządzanie to kierunek studiów, który łączy elementy różnych dziedzin nauki, m.in. matematyki, ekonomii, finansów, psychologii i prawa, i jest jednym z najczęściej wybieranych przez młodych ludzi. Studia w zakresie zarządzania skierowane są przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli.

Absolwenci zarządzania mogą obrać różne ścieżki kariery zawodowej w zależności od ukończonej specjalności. Dostępne są m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością. Dziedziny te różnią się między sobą i umożliwiają podjęcie pracy na różnych stanowiskach, np. studenci decydujący się na specjalność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi są przygotowywani do rozmów z pracownikami i poznają techniki motywacji.

 

W jakich firmach szukać zatrudnienia?

W zależności od wybranej specjalności można mieć szersze lub węższe spektrum poszukiwań. Osoby, które studiowały zarządzanie zasobami ludzkimi, zasadniczo mogą przebierać w ofertach wielu firm. Dział kadr jest potrzebny bez względu na zakres i profil działalności przedsiębiorstwa. W uzyskaniu wymarzonej posady mogą pomóc wykształcenie kierunkowe i niezbędne doświadczenie zdobyte jeszcze w czasie studiów. Studenci, którzy obrali sobie za specjalność zarządzanie jakością, zdobywają umiejętności z zakresu opracowywania, wdrażania i rozwijania systemów jakości i mogą obejmować stanowiska np. audytorów i pełnomocników ds. jakości. Osoby, które wybrały specjalność w zakresie zarządzania produkcją, opanowują techniki wdrażania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających optymalizację produkcji i znajdą pracę w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętym przemysłem.

 

Jak ułatwić sobie znalezienie zatrudnienia?

Statystyki pokazują, że studia w zakresie zarządzania rozpoczyna ponad 25 tysięcy osób rocznie. To kierunek cieszący się stosunkowo dużą popularnością, w związku z czym rynek pracy jest bogaty w osoby o tym wykształceniu. Dlatego też już na studiach warto szukać możliwości odbywania płatnych lub bezpłatnych staży, a także — w miarę możliwości — korzystać ze szkoleń organizowanych na uczelni. Dzięki zdobytemu doświadczeniu znalezienie pracy po studiach będzie dużo łatwiejsze. Pracodawcy dużo przychylniej spoglądają na osoby, które jeszcze w trakcie nauki szukały możliwości zdobycia cennego doświadczenia. Taki pracownik nie osiądzie na laurach, lecz będzie korzystał z możliwości rozwoju i wykazywał odpowiednie zaangażowanie w związku z objętą funkcją.


Podziel się