Komunikat Rektora

Szanowni Państwo,
Nie panikujemy, ale nie bagatelizujemy.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników, w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem COVID-19, Rektor WWSB podjął decyzję o zawieszeniu od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów i słuchaczy studiów Master of Business Administration, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie. Zajęcia zawieszone będą udostępnione i realizowane poprzez platformę e-learningową, tworzenie repozytoriów i konsultacje mailowe.

Powyższa decyzja została podjęta w związku z poniższym komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni

Nawiązując do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sztab kryzysowy WWSB, powołany przez Władze uczelni, zalecił stosowanie się do procedury WWSB o numerze 1/2020.

Dziekanat i administracja uczelni działają w dotychczasowych godzinach pracy. Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 obligujemy studentów i pracowników dydaktycznych w sprawach pilnych do kontaktu z uczelnią drogą mailową:
dziekanat@wwsb.edu.pl
kwestura@wwsh.edu.pl
rekrutacja@wwsh.edu.pl
rektorat@wwsb.edu.pl

oraz telefoniczną:
dziekanat +48 572 217 391
kwestura +48 579 079 215
rekrutacja +48 690 890 760

Ladies and gentlemen,
We do not panic, but we do not underestimate.

For the sake of common security of our students and staff, in connection with the occurrence of COVID-19 coronavirus threat, the Rector decided to suspend lectures and classes for full-time and part-time students from 12th of March to 14th of April 2020, with the exception of classes conducted remotely. The suspended classes will be made available and carried out through the e-learning platform, creation of repositories and e-mail consultations.

This decision was made in connection with the following notification of the Ministry of Science and Higher Education:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni

Referring to the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education, the crisis team appointed by the University authorities recommended to follow the procedure no. 1/2020.

The working hours of the Dean’s Office and the University administration remain unchanged. Due to the COVID-19 coronavirus threat, we oblige students and teaching staff to contact the University in urgent cases
by phone:
Dean’s Office +48 512 575 934
Accounting Dept. +48 579 079 215
Recruitment Dept. +48 690 890 760

or e-mail:
dziekanat@wwsh.edu.pl
pedagogika.dziekanat@wwsh.edu.pl
kwestura@wwsh.edu.pl
rekrutacja@wwsh.edu.pl
rektorat@wwsh.edu.pl

The renewal of the electronic student cards, as previously announced, will take place on Saturdays 21st and 28th of March 9 a.m. to 1 p.m., on Thursday 19th of March 10 a.m. to 3 p.m. and on Wednesday 25th of March 1 p.m. to 5 p.m.

The scheduled resit exams will take place as planned.