Jakie cechy powinien mieć absolwent bezpieczeństwa narodowego?

Podziel się

Bezpieczeństwo narodowe należy do najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Są to studia interdyscyplinarne, które rozwijają studentów w wielu dziedzinach. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego powinni wyróżniać się pewnymi cechami, które podnoszą ich wartość na rynku pracy. Jakie to cechy?

 

Logiczne myślenie

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien posiadać umiejętność wyciągania wniosków. Każdy problem powinien analizować szybko i obiektywnie. Przyda mu się do tego celu zdobyta w trakcie studiów wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne. Sugerowanie się przeszłością, wcześniejszymi sytuacjami nadzwyczajnymi oraz wdrożonymi w ich czasie rozwiązaniami może być nieocenione przy formułowaniu wniosków dotyczących aktualnej sytuacji. W tym celu student powinien uzyskać szeroką wiedzę z różnych dziedzin oraz rozwijać umiejętność analitycznego myślenia.

 

Rozwiązywanie problemów

Wyciąganie wniosków łączy się bezpośrednio z inną ważną umiejętnością, jaką jest rozwiązywanie problemów w warunkach zagrożenia. Absolwent bezpieczeństwa narodowego musi się liczyć z tym, że pracując w służbach mundurowych lub w organizacjach związanych z bezpieczeństwem, może znaleźć się w warunkach zagrożenia. Musi być w stanie logicznie myśleć, nawet gdy wszyscy wokół ulegają panice. Absolwentów bezpieczeństwa narodowego powinna wyróżniać umiejętność szybkiego reagowania na niespodziewane problemy. Dobrze przygotowana do pracy osoba nie może stracić głowy nawet wówczas, gdy pojawia się zagrożenie. Właśnie dlatego tak ważne jest przygotowanie praktyczne do pracy zawodowej. Sama teoria to zdecydowanie za mało. Wiedzę należy sprawdzić w praktyce i wypracować pewnego rodzaju odporność na sytuacje kryzysowe i wyjątkowe. Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien też posiadać kompetencje miękkie, które ułatwią mu rozwiązywanie problemów. Przydatna może być umiejętność prowadzenia negocjacji oraz skutecznej komunikacji.

 

Podejmowanie racjonalnych decyzji

Ważnym aspektem są też racjonalne decyzje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent bezpieczeństwa narodowego powinien myśleć chłodno, nawet gdy sam jest zdenerwowany i musi działać pod presją. Rezultaty decyzji powinny być odpowiednio skalkulowane. Od absolwenta bezpieczeństwa narodowego oczekuje się, że będzie on w stanie pracować w sytuacji stresowej i pod presją czasu. Stres nie może wpłynąć na ocenę sytuacji ani na wyciągane wnioski. Umiejętność ta jest nieoceniona szczególnie w służbach mundurowych i zawodach, które wiążą się z zadaniami szczególnie niebezpiecznymi. Podejmowanie przemyślanych decyzji w sytuacjach wyjątkowych może być użyteczne także w przypadku wsparcia ludności cywilnej oraz organizacji ewakuacji z określonego terenu.


Podziel się