Jakie cechy powinien mieć absolwent zarządzania?

Podziel się

Skuteczny i dobrze zarządzający firmą menedżer nie może być osobą przypadkową. W związku z tym już na samym początku drogi zawodowej powinniśmy się zastanowić, czy na pewno mamy wszelkie niezbędne cechy dobrego menedżera. Czym powinien się wyróżniać absolwent zarządzania? Jakie cechy charakteru i umiejętności interpersonalne są w tym przypadku potrzebne i wskazane?

 

Jaki powinien być absolwent zarządzania?

Przede wszystkim każdy absolwent zarządzania powinien być wyposażony nie tylko w odpowiednie umiejętności i wiedzę, lecz również we wrodzone zdolności. Nie będzie dobrym menedżerem ktoś, kto nie wykazuje zainteresowania takimi zagadnieniami jak przywództwo, podejmowanie decyzji czy motywowanie zespołu.

Z drugiej jednak strony do skutecznego wykonywania pracy niezbędne są specjalistyczna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne. Nie da się dobrze zarządzać firmą, ani nawet niewielkim zespołem, tylko na podstawie posiadanego talentu przywódczego. Niezbędne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego już w czasie studiów warto szukać możliwości odbywania płatnych lub bezpłatnych staży i szkoleń. Dzięki temu dużo łatwiejsze będzie znalezienie pracy po studiach.

Absolwenci zarządzania powinni być w stanie brać na siebie odpowiedzialność za wykonanie określonych zadań przez zespół. Niezwykle istotna jest w tym przypadku umiejętność właściwej organizacji pracy. Powinni być również gotowi do stałego poszerzania wiedzy, rozwijania posiadanych kompetencji i uczenia się nowych rzeczy.

 

Niezbędne umiejętności i wiedza

Jakimi umiejętnościami i wiedzą powinien dysponować absolwent zarządzania? Przede wszystkim powinien mieć niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. W czasie studiów na kierunku zarządzanie studenci uzyskują nie tylko pogłębioną wiedzę teoretyczną ukierunkowaną na zarządzanie zespołem, ale rozwijają również umiejętności analityczne oraz poszerzają wiedzę z zakresu prawa i ekonomii. Wymierne korzyści przyniesie umiejętność interpretacji i oceny wszelkich zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie powinien posiadać kompetencje miękkie, w tym szczególnie umiejętność prowadzenia negocjacji oraz skutecznej komunikacji ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz wszystkimi osobami działającymi w otoczeniu przedsiębiorstwa. Ogromnie istotna jest również umiejętność prawidłowej identyfikacji i analizy problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Absolwent zarządzania powinien również dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To jednak nie wszystko. Absolwent szkoły wyższej kształcącej przyszłych menedżerów powinien znać co najmniej jeden język obcy, w szczególności słownictwo specjalistyczne wykorzystywane w biznesie. Pozwala to na swobodne funkcjonowanie w międzynarodowej przestrzeni gospodarczej.

 


Podziel się