Jak podejmować decyzje biznesowe?

Podziel się

Na sukces lub jego brak w przedsiębiorstwie mają wpływ liczne decyzje biznesowe, które są podejmowane przez kadrę zarządzającą, menedżerów, kierowników działów i inne odpowiedzialne za to osoby. W związku z tym ogromne znaczenie dla działalności i rozwoju każdej firmy ma umiejętność podejmowania racjonalnych i korzystnych decyzji.

 

Czynniki wpływające na skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych

Na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje mają wpływ trzy główne czynniki, do których zalicza się:

— zmienne czynniki środowiskowe;
— zmienne czynniki decyzyjne;
— wyniki.

Pierwsze z nich odnoszą się do przestrzeni, na którą funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie ma wpływu, ponieważ znajdują się one poza jego kontrolą, mają jednak znaczenie dla możliwości istnienia i rozwoju na rynku. Warto je poddawać dokładnej analizie i ocenie, ponieważ wyniki mają wpływ na czynniki środowiskowe i decyzyjne w zakresie funkcjonowania firmy. Na przykład pogoda ma kluczowe znaczenie w wielu branżach, ale nikt nie ma na nią wpływu. Tymczasem jej zmienność warto oceniać w kategoriach podejmowanych decyzji biznesowych i w zakresie terminowych realizacji określonych przedsięwzięć.

 

Stosowanie odmiennych strategii w zależności od sytuacji

Różne sytuacje, w których konieczne jest podejmowanie decyzji biznesowych, wymuszają zastosowanie różnych strategii. W przypadku gdy istnieje pewność co do przyczyny i preferencji wyników, najbardziej zalecane jest zastosowanie strategii obliczeniowej. Jej wynikiem jest decyzja zaprogramowana. Z kolei w przypadku gdy preferowane wyniki są wyraźne, ale związki przyczynowo-skutkowe już nie, korzystne jest wprowadzenie strategii rozsądkowej. W efekcie uzyskiwana jest decyzja zaplanowana, która przewiduje każdy z możliwych scenariuszy.

Jeszcze inna strategia odnosi się do sytuacji, w której istnieje niepewność co do związków przyczynowo-skutkowych i preferencji wyników. Wówczas konieczne jest określenie wartości i wizji, a także porównanie z produktami z zewnątrz firmy. Dzięki temu możliwa staje się ocena podobnych sytuacji i podjęcie decyzji na podstawie wzajemnego dopasowania.

 

Prawdopodobne konsekwencje działania i możliwe kompromisy

W zależności od okoliczności warto przyjąć odmienne strategie co do podejmowanych decyzji biznesowych. Według Jamesa D. Thompsona kwestie decyzyjne zawsze odnoszą się do dwóch kategorii:

— przekonania na temat związków przyczynowo-skutkowych;
— preferencji w kwestii możliwych do osiągnięcia wyników.

Są to główne zmienne, które mają wpływ na strategie przyjmowane w przedsiębiorstwie. Jeśli chodzi o preferencje w zakresie możliwości osiągania określonych wyników, dzieli się je na wyraźne lub niewyraźne. Z kolei na przyczyny i skutki mają wpływ wyniki pewne lub niepewne. W praktyce wynika to z faktu, że zakładana strategia może dokładnie wskazywać cel, choć nie ma pewności co do sposobu jego realizacji. W innej sytuacji może istnieć przekonanie co do typu działań, które wpływają na sytuację i ją kształtują, nie wiadomo jednak, w jakim kierunku należy podążać.

Strategie podejmowania decyzji biznesowych wiążą się z sekwencją myślenia i wdrażania działań. Osoby za to odpowiedzialne muszą skupić się na wyborze, który w danej chwili jest najkorzystniejszy, przy czym znaczenie ma wiele czynników, w tym także inteligencja. Dzięki precyzyjnemu określeniu potencjalnych konsekwencji działań i kompromisów można zastosować strategię, która pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów przy dopuszczalnym poziomie ryzyka.


Podziel się