Skip to content
+48 730 556 366
Unia EuropejskaUnia Europejska
  • Polski
  • English

Bezpieczeństwo narodowe w cyberprzestrzeni i ochrona danych osobowych

Rekrutacja trwa!

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu oferuje kształcenie pozwalające przystosować się do wymogów służby w nowoczesnej armii czy służbach mundurowych. Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym jest:

  • poznanie i rozumienie istoty zagadnień z zakresu polityki bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej oraz zarządzania kryzysowego,
  • poznanie i rozumienie funkcjonowania sojuszy międzynarodowych,
  • zdobycie orientacji w zakresie stanów nadzwyczajnych oraz funkcjonowania administracji specjalnej w systemie bezpieczeństwa państwa,
  • przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym wymagających zaawansowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz wykształcenie umiejętności stosowania jej w praktyce zawodowej.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe oferujemy specjalności:

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek Zarządzanie
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych

Opis specjalności

Opis specjalności

W dzisiejszym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różne oblicza, przyczyny i zasięg. Mają charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny lub ekologiczny. Aby zapobiegać tym zagrożeniom lub je rozwiązywać potrzebne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu, stąd utworzenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe specjalności Zarządzanie kryzysowe.

Po studiach absolwent WWSB może podjąć pracę jako:

– doradca lub inspektor w wydziałach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
– specjalista w instytucjach realizujących zadania obronne
– specjalista w jednostkach Wojska Polskiego
– specjalista w strukturach MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 950 zł
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 950 zł
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

LOGISTYKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 600 zł
5 950 zł
2 350 zł
3 250 zł
399 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsb.edu.pl

studenci_1_400_400